Castelgandolfo, 28 grudnia 1986 roku, Eucharystia św. Jana Pawła II z Kardynałem Cordesem, Kiko Argüello i Carmen Hernández oraz wędrownymi.

Wdzięczni Bogu za jego cenną posługę w Kościele

Wczoraj wieczorem (15 marca 2024 roku) Pan powołał do nagrody życia wiecznego Kardynała Paula Josefa Cordesa. Cały Kościół, a w szczególności Droga Neokatechumenalna, jest mu szczególnie wdzięczny za jego dzieło, które wykonywał dla Kościoła przez tak wiele lat swojego życia, towarzysząc mądrymi radami narodzinom i wzrostowi – wraz z ich stopniowym rozwojem w Kościele – tak wielu stowarzyszeniom i rzeczywistościom kościelnym, które rozkwitały po Soborze, gdy pełnił posługę jako Wiceprzewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich (1980-1995).

Już w 1986 roku (21 października, pismem Sekretarza Stanu, Kardynała Casaroli) z woli papieża św. Jana Pawła II, który pragnął ułatwić lepsze włączenie Wspólnot Neokatechumenalnych w życie Kościoła oraz określić ich tożsamość kościelno-prawną, otrzymał zadanie opiekowania się nimi.  W 1990 roku św. Jan Paweł II skierował do niego jako odpowiedzialnego ad personam za Apostolat Wspólnot Neokatechumenalnych list Ogniqualvolta, w którym papież uznał Drogę „jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych”, i w którym zachęcał, aby to dzieło dla nowej ewangelizacji było doceniane i wspomagane przez pasterzy Kościoła.

Kardynał Cordes zawsze darzył szczególnym szacunkiem i sympatią Inicjatorów Drogi, Kiko Argüello i Carmen Hernández, wspierając ich i dodając odwagi w drodze wzrastania, w każdym momencie ich historii, pomagając i towarzysząc różnym krokom, które doprowadziły do zatwierdzenia Drogi Neokatechumenalnej „jako jeden ze sposobów diecezjalnej realizacji wtajemniczania chrześcijańskiego i stałego wychowania wiary” (Statut, Art. 1 par. 2) oraz do uznania wszystkich tekstów katechez jako „Dyrektorium Katechetycznego”.

Przez wszystkie te lata historii, na całej tej drodze, Kardynał Cordes zawsze był nie tylko blisko, ale był także przyjacielem i ważnym wsparciem dla Inicjatorów i dla wszystkich Wspólnot Neokatechumenalnych, które tak wiele zawdzięczają jego pracy, a także dla wielu pasterzy, których zachęcał do pomocy i wzmocnienia tego dzieła dla dobra Kościoła.

W szczególności przypominamy publikację jego książki „Czynne uczestnictwo w Eucharystii. Sprawowanie Eucharystii w małych wspólnotach” w obronie Eucharystii celebrowanej właśnie w małych wspólnotach, tak bronionej przez Kiko i Carmen

Z radością przypominamy tutaj to, co papież Benedykt XVI napisał do niego w liście z okazji 75. urodzin:

„Z odwagą i kreatywnością na początku swojej rzymskiej działalności otworzyłeś nowe drogi, aby prowadzić młodych ludzi do Chrystusa… Przyczyniłeś się również do powstania i rozwoju Światowych Dni Młodzieży. Szczególnie charakterystyczne dla Twojego duszpasterskiego zapału było i ciągle pozostaje zaangażowanie w „ruchy”: Ruch Charyzmatyczny, Comunione e Liberazione oraz Droga Neokatechumenalna mają wiele powodów do wdzięczności wobec Ciebie. Chociaż organizatorzy i zarządcy Kościoła początkowo mieli wiele zastrzeżeń do ruchów, Ty natychmiast wyczułeś rodzące się w nich życie – moc Ducha Świętego, który otwiera nowe drogi i w nieprzewidywalny sposób utrzymuje Kościół zawsze młodym. Rozpoznałeś pentekostalny charakter tych ruchów i z pasją zaangażowałeś się, by zostały przyjęte przez pasterzy Kościoła”.

Polecamy modlitwom wszystkich naszych braci tę pełną wdzięczności pamięć o Kardynale Cordesie, aby prosili Pana o przyjęcie do Królestwa tego „sługi dobrego i wiernego” (Mt 25, 21).

Kiko Arguello, o. Mario Pezzi, María Ascensión Romero
Share: