Pamięci Kardynała Paula Josefa Cordesa

Wdzięczni Bogu za jego cenną posługę w Kościele Wczoraj wieczorem (15 marca 2024 roku) Pan powołał do nagrody życia wiecznego Kardynała Paula Josefa Cordesa. Cały Kościół, a w szczególności Droga Neokatechumenalna, jest mu szczególnie wdzięczny za jego dzieło, które wykonywał dla Kościoła przez tak wiele lat swojego życia, towarzysząc mądrymi radami narodzinom i wzrostowi – wraz z ich stopniowym rozwojem w Kościele – tak wielu stowarzyszeniom i rzeczywistościom kościelnym, które