Kardinal Paul Josef Cordese mälestuseks

Tänulikud Jumalale tema väärtusliku teenimise eest Kirikus Täna hommikul (15. märtsil 2024) kutsus Issand Kardinalit Paul Josef Cordest igavesse ellu. Kogu Kirik ja eriti Neokatehhumeeniline Tee on talle eriti tänulikud töö eest, mida ta on teinud nii paljude aastate jooksul, osaledes oma tarkade nõuannetega mitmete II Kirikukogu järgsete ühenduste ja kiriklike reaalsuste sünnis ja kasvamises – koos järkjärgulise Kirikusse kaasamisega – täites oma teenistust Ilmikute Paavstliku Nõukogu Asepresidendina (1980–1995). Juba