Kardināla Paul Josef Cordes atmiņai

Pateicīgi Dievam par viņa dārgo kalpošanu Baznīcā Vakar vakarā (2024. gada 15. martā) Kungs uzaicināja kardinālu Paulu Jozefu Kordesu un apbalvoja ar mūžīgās dzīvības balvu. Visa Baznīca un īpaši Neokatehumenālais Ceļš viņam ir īpaši pateicīgs par darbu, ko viņš veica daudzus savas dzīves gadus, pavadot ar viņa gudrajiem padomiem daudzu ekleziālu kopienu un kustību dzimšanu un izaugsmi — ar pakāpenisku iekļaušanos Baznīcā. Šīs jaunās realitātes uzplauka pēc Vatikāna II koncila,