Kardināla Paul Josef Cordes atmiņai

Pateicīgi Dievam par viņa dārgo kalpošanu Baznīcā Vakar vakarā (2024. gada 15. martā) Kungs uzaicināja kardinālu Paulu Jozefu Kordesu un apbalvoja ar mūžīgās dzīvības balvu. Visa Baznīca un īpaši Neokatehumenālais Ceļš viņam ir īpaši pateicīgs par darbu, ko viņš veica daudzus savas dzīves gadus, pavadot ar viņa gudrajiem padomiem daudzu ekleziālu kopienu un kustību dzimšanu un izaugsmi — ar pakāpenisku iekļaušanos Baznīcā. Šīs jaunās realitātes uzplauka pēc Vatikāna II koncila,

Pāvests uzņem Neokatehumenālā Ceļa iniciatoru Kiko Arguello

2024. gada 27. septembrī no rīta pāvests Francisks privātā audiencē uzņēma Neokatehumenālā Ceļa Starptautiskās atbildīgo ekipu: iniciatoru Kiko Argüello, tēvu Mario Pezzi un Ascension Romero. Audiences laikā viņi informēja Svēto Tēvu par tikko noslēgto konvivenci ar vairāk nekā 1000 ceļojošajiem katehistiem, kuri ir atbildīgi par Ceļu 136 tautās un ar rektoriem no 120 Redemptoris Mater semināriem. Pāvestam atbildīgo ekipa stāstīja par to, ka esmu nodzīvoja šīs dienas dziļā kopībā ar