Kardināla Paul Josef Cordes atmiņai

Pateicīgi Dievam par viņa dārgo kalpošanu Baznīcā Vakar vakarā (2024. gada 15. martā) Kungs uzaicināja kardinālu Paulu Jozefu Kordesu un apbalvoja ar mūžīgās dzīvības balvu. Visa Baznīca un īpaši Neokatehumenālais Ceļš viņam ir īpaši pateicīgs par darbu, ko viņš veica daudzus savas dzīves gadus, pavadot ar viņa gudrajiem padomiem daudzu ekleziālu kopienu un kustību dzimšanu un izaugsmi — ar pakāpenisku iekļaušanos Baznīcā. Šīs jaunās realitātes uzplauka pēc Vatikāna II koncila,

Pāvests uzņem Neokatehumenālā Ceļa iniciatoru Kiko Arguello

2024. gada 27. septembrī no rīta pāvests Francisks privātā audiencē uzņēma Neokatehumenālā Ceļa Starptautiskās atbildīgo ekipu: iniciatoru Kiko Argüello, tēvu Mario Pezzi un Ascension Romero. Audiences laikā viņi informēja Svēto Tēvu par tikko noslēgto konvivenci ar vairāk nekā 1000 ceļojošajiem katehistiem, kuri ir atbildīgi par Ceļu 136 tautās un ar rektoriem no 120 Redemptoris Mater semināriem. Pāvestam atbildīgo ekipa stāstīja par to, ka esmu nodzīvoja šīs dienas dziļā kopībā ar

Kiko Arguello “Il Messia” (“Mesija”)

Trieste, Itālija – 19. novembris (2023) – 19:00 (GMT +2) Simfoniskā poēma veltīta mocekļiem Svētdienā, 19. novembrī, plkst. 18:00 “Verdi” teātrī. Pirmais elements, kas jāizceļ, ir pats darbs “Mesija”, kas sastāv no trim momentiem: “Akedà”, “Jeruzalemes meitas” un “Mesija, lauva, lai uzvarētu”. Triptihs ar simfonisku sajūtu, kurā klavierēm ir galvenā loma. Paši nosaukumi attiecas uz trim Pestīšanas vēstures epizodēm: Īzaka upuris, ko veica viņa tēvs Ābrahāms. Akedà: ebreju vārds, kas

Cerības dziesma

Pēdējās ziņas: pēc Lisabonas Policijas datiem, aicinājumu tikšanā piedalījās vairāk nekā 100.000 cilvēku. NEOKATECHUMENĀLĀ CEĻA JAUNIEŠI PIEPILDĪJA EIROPAS PILSĒTAS AR DZIESMĀM 37. Pasaules Jauniešu Dienas (Lisabona, 2023. gada 1.–6. augusts) piedzīvoja savu pēdējo neparasto priecīgo lēcienu, vairāk nekā 75 tūkstošiem Neokatehumenālā ceļa jauniešu, kas pulcējās no visas pasaules, tikšanās ar Starptautisko Ceļa atbildīgo komandu, Iniciators Kiko Argüello, tēvs Mario Pezzi un Ascensión Romero. Kopš Pasaules Jauniešu Dienu sākuma (Romā, 1986)

Tūkstoši jauniešu piedalisies Neokatehumenālā Ceļa aicinājumu tikšānos Lisabonā, Pasaules Jauniešu Dienās.

7 augustā piedalīsies jaunieši no 5 kontinentiem, vairāki kardināli un bīskapi. Neokatehumenālais Ceļš, kā ierasts Pasaules Jauniešu Dienās, Lisabonā 2023 rīkos aicinājumu tikšanu PJD ietvaros. Tā notiks pirmdien, 7. augustā, plkst. 16.30 Alžesas jūras krastā. Vairāk nekā 75 000 jauniešu no visas pasaules piedalīsies tajā, pēc pāvesta Franciska pavadīšanas Pasaules dienas svinību nedēļā. Ceļa sanāksmi vadīs Starptautiskā atbildīgā komanda, kuras sastāvā ir iniciators Kiko Argüello, tēvs Mario Pezzi un Maria