Cerības dziesma

Pēdējās ziņas: pēc Lisabonas Policijas datiem, aicinājumu tikšanā piedalījās vairāk nekā 100.000 cilvēku. NEOKATECHUMENĀLĀ CEĻA JAUNIEŠI PIEPILDĪJA EIROPAS PILSĒTAS AR DZIESMĀM 37. Pasaules Jauniešu Dienas (Lisabona, 2023. gada 1.–6. augusts) piedzīvoja savu pēdējo neparasto priecīgo lēcienu, vairāk nekā 75 tūkstošiem Neokatehumenālā ceļa jauniešu, kas pulcējās no visas pasaules, tikšanās ar Starptautisko Ceļa atbildīgo komandu, Iniciators Kiko Argüello, tēvs Mario Pezzi un Ascensión Romero. Kopš Pasaules Jauniešu Dienu sākuma (Romā, 1986)