Pāvests un Kiko Arguello

2024. gada 27. septembrī no rīta pāvests Francisks privātā audiencē uzņēma Neokatehumenālā Ceļa Starptautiskās atbildīgo ekipu: iniciatoru Kiko Argüello, tēvu Mario Pezzi un Ascension Romero.

Audiences laikā viņi informēja Svēto Tēvu par tikko noslēgto konvivenci ar vairāk nekā 1000 ceļojošajiem katehistiem, kuri ir atbildīgi par Ceļu 136 tautās un ar rektoriem no 120 Redemptoris Mater semināriem. Pāvestam atbildīgo ekipa stāstīja par to, ka esmu nodzīvoja šīs dienas dziļā kopībā ar Kungu un caur ceļojošo katehistu pieredzi redzējuši Svētā Gara spēku, kas darbojas daudzos, kas atrodas tālu no Baznīcas un priecājas sastapušies ar Dieva mīlestību Jēzū Kristū.

Sarunā Svētais Tēvs pieminēja Dieva kalponi Carmen Hernandez un pateicās un mudināja turpināt evaņģelizācijas darbu, ko viņi veic visā pasaulē un ar Redemptoris Mater semināriem.

Share: