Pielgrzymki do Farlete (Saragossa – Hiszpania)

Odkrywając Karola de Foucauld w grotach z Farlete „Spędziłem trzy dni w grocie, w grocie Świętego Caprasio, sam, bez jedzenia, studiując Karola de Foucauld, który pokazywał mi pewien sposób życia w obecności Pana” Kiko, na konwiwencji początku roku 2016-2017 Przed wyruszeniem w podróży po Europie i aby dobrze się do niej przygotować, ojciec Aguilar zabrał Kiko na pustynię Monegros w Farlete (prowincja Saragossa), gdzie znajdowali się Mali Bracia Karola de

Pielgrzymki do Saragossy (Hiszpania)

Matka Boża z Pilar 2 stycznia, 40 roku, na brzegu rzeki Ebro, Dziewica Maryja, która jeszcze wtedy żyła w Palestynie, ukazała się w Saragossie aby pocieszać apostoła Jakuba, który razem z małą grupą nawróconych, przepowiadał cały dzień. Maryja objawiła się na kolumnie z alabastru dookoła której, chrześcijanie z I wieku zbudowali na pamiątkę tego wydarzenia kaplicę, wielokrotnie powiększaną i rozbudowywaną w następnych wiekach. Kiedy Papież (Święty Jan Paweł II) przybył

Pielgrzymki do Barbastro (Huesca – Hiszpania)

Męczennicy z Barbastro W trakcie hiszpańskiej Wojny Domowej Kościół katolicki cierpiał na skutek wielkich prześladowań. 10.000 osób zostało zamordowanych za swoją wiarę. Barbastro – pomimo swoich niewielkich rozmiarów – jest diecezją z największym odsetkiem męczenników w całej Hiszpanii, gdzie śmierć poniosło 88% osób duchownych. “Hiszpania zrodziła Małe Kursy Chrześcijaństwa, Opus Dei, Drogę Neokatechumenalną itd. Wiecie dlaczego? Bo w trakcie wojny domowej zabili 6.000 księży, torturowali męczenników i nie doszło do

Odejście do Ojca, Benedykta XVI – Przesłanie od Kiko

PRZESŁANIE KIKO DO WSPÓLNOT NEOKATECHUMENALNYCH Madryt 31 grudnia 2022 Wspomnienie św. Sylwestra, papieża Drodzy bracia, Właśnie dotarła do nas wiadomość o odejściu z tej ziemi do Ojca, Emerytowanego Papieża Benedykta XVI. Przypominam, że od czasu, gdy był profesorem, a następnie prefektem Kongregacji Wiary, i papieżem, zawsze mieliśmy dla niego szczególną wdzięczność i sympatię, dla Niego, który po papieżu św. Pawle VI i papieżu św. Janie Pawle II wspierał i

Modlitwa w intencji Papieża Benedykta XVI

Madryt, 29 grudnia 2022r. Drodzy bracia, Papież Franciszek, podczas ostatniej audiencji generalnej, poprosił Kościół powszechny o modlitwę za papieża emeryta Benedykta XVI, którego zdrowie pogorszyło się w ostatnich dniach. Jako bracia z Drogi Neokatechumenalnej przyłączamy się do tej prośby. Jak bardzo musimy dziękować Papieżowi Benedyktowi za Jego miłość do Drogi widoczną przy tak wielu okazjach! Modlimy się razem z papieżem Franciszkiem i całym Kościołem w tym momencie, aby Pan podtrzymywał

PIELGRZYMKI DO FUENTES DE CARBONERO EL MAYOR (SEGOVIA – HISZPANIA)

KOŚCIÓŁ W FUENTES DE CARBONERO Miejsce pielgrzymowania i celebracji, świadek historii, którą Bóg czyni z nami.     „Poruszył mnie fakt, że podczas gdy wszystkie domy w wiosce zostały zniszczone, jedynym budynkiem, który się ostał w tym opuszczonym miejscu był kościół, i to kościół pełen ubogich. Tutaj celebrowaliśmy Wigilię Paschalną z braćmi z baraków i tymi z pierwszej wspólnoty w Madrycie. Nie mieliśmy światła; korzystaliśmy ze znalezionej starej świecy. O świcie

PRZEMÓWIENIA PODCZAS AKTU OTWARCIA PROCESU BEATYFIKACYJNEGO CARMEN HERNÁNDEZ

PRZEMÓWIENIE KIKO ARGÜELLO Dobry wieczór wszystkim, Pozdrawiam D. Carlos Osoro, kardynała – arcybiskupa Madrytu. Kardynał D. Antonio Maria Rouco, emerytowanego arcybiskupa Madrytu. Kardynał Paolo Romeo, emerytowanego arcybiskupa Palermo. Obecnych tu Arcybiskupów, Biskupów i Wikariuszy Biskupich. Matkę Generalną Misjonarzy Jezusa Chrystusa i jej doradczynie. Jaką radość daje nam wasza obecność podczas tego aktu, siostry! Rektora Uniwersytetu, D. Daniel Sada, Dziekanów Wydziałów i Profesorów. Wspólnoty neokatechumenalne katechizowane przez Carmen i przeze mnie