Droga Neokatechumenalna Spotkanie Kardynała Cobo z Drogą w Madrycie - Kiko Arguello, Mario Pezzi, Maria Ascension Romero, 26 maggio 2024

Wieczorem dnia 26 maja, w Niedzielę Trójcy Przenajświętszej, w Centrum Neokatechumenalnym „Pizarra” (El Escorial) odbyło się spotkanie kardynała José Cobo, Arcybiskupa Madrytu, z Międzynarodową Ekipą Odpowiedzialną za Drogę Neokatechumenalną, którą obecnie tworzą Kiko Argüello – współinicjator tej rzeczywistości kościelnej wraz ze Sługą Bożą Carmen Hernández – o. Mario Pezzi i Ascensión Romero. W spotkaniu wzięło udział około 700 braci ze wspólnot diecezji madryckiej – reprezentujących 222 wspólnoty istniejące w 44 parafiach – wraz z około 100 ich dziećmi i 70 prezbiterami, wśród których byli biskup José Luis del Palacio, emerytowany biskup diecezji Callao, ks. Gabriel Benedicto, wikariusz biskupi i ks. Eduardo Zapata, rektor Diecezjalnego Seminarium Redemptoris Mater Nuestra Señora de la Almudena.

Spotkanie odbyło się w przepiękny wiosenny wieczór w atmosferze świętowania i jedności. Podczas spotkania przemawiali zarówno Kiko, jak i kard. José Cobo, oraz proklamowano Ewangelię z dnia (Mt 28,16-20). Kiko rozpoczął swoje przemówienie od wyrażenia kardynałowi Cobo swojej radości i zaszczytu z powodu jego wizyty. Opowiedział krótko o początkach Drogi Neokatechumenalnej i o tym jak fundamentalne znaczenie miało wsparcie ówczesnego nowo mianowanego Arcybiskupa Madrytu, kard. Casimiro Morcillo, który zdumiony wspólnotą ubogich, którą zastał, odwiedzając baraki, poprosił, by to doświadczenie zostało zaniesione do parafii. Następnie Kiko przedstawił kardynałowi Josè Cobo – „pociągnięciami pędzla” jak lubi powtarzać jako malarz – etapy i konkretną dynamikę tego charyzmatu na poziomie parafii. Zakończył swoje przemówienie tymi słowami:

Droga Neokatechumenalna Spotkanie Kardynała Cobo z Drogą w Madrycie - Kiko Arguello, Mario Pezzi, Maria Ascension Romero, 26 maggio 2024

„Wobec samotności współczesnego człowieka Droga Neokatechumenalna odpowiedziała na to zjawisko socjologiczne innym, o większej skali: pojawieniem się wspólnoty chrześcijańskiej jak Święta Rodzina z Nazaretu; małych wspólnot chrześcijańskich, które żyją w pokorze, prostocie i uwielbieniu, które są widzialnym ciałem Chrystusa Zmartwychwstałego, gdzie słowa Pana stają się rzeczywistością: „Miłujcie się tak, jak Ja was umiłowałem. Po tej miłości poznają, że jesteście moimi uczniami”. Cały neokatechumenat jest ponownym odkrywaniem Chrztu, schodzeniem po stopniach sadzawki chrzcielnej aż do wód chrztu… Głosimy Jezusa, który przyszedł, aby przerwać krąg śmierci, gdyż on naprawdę więzi wszystkich ludzi. Człowiek nie może kochać. Dlaczego? Ponieważ nie zwyciężył śmierci. Bóg posłał Jezusa Chrystusa, aby zniszczył śmierć poprzez swoje zmartwychwstanie”.

Kardynał Cobo podziękował zgromadzeniu za obecność i powiedział:

„Jest coś, co Kościół mówi od samego początku. Kościół powiedział, że aby wiedzieć, gdzie jest Jezus i aby móc mówić o Nim innym, należy przejść pewien proces. Należy przebyć itinerarium i odbyć podróż, aby poprzez wzajemne świadectwo i mądrość Kościoła dowiedzieć się, gdzie jest Jezus… Tego właśnie potrzebuje nasza diecezja madrycka”.

Droga Neokatechumenalna Spotkanie Kardynała Cobo z Drogą w Madrycie - Kiko Arguello, Mario Pezzi, Maria Ascension Romero, 26 maggio 2024

Do tych słów kardynał dołączył trzy „modlitwy-podziękowania” – jak je nazwał – za Drogę: za pokazanie diecezji własnego długiego doświadczenia w odnowie chrztu; za przekazanie mocnego doświadczenia wspólnotowego życia wiary, która jest zachowywana; za kontynuowanie współpracy z innymi rzeczywistościami kościelnymi. Jako że było to pierwsze „oficjalne” spotkanie Kardynała Cobo z członkami tego charyzmatu, wieczór był prawdziwym świętem, w którym owce i pasterz wspólnie cieszyli się miłością Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego, oraz widzieli, jak wypełniają się słowa Psalmu 148: „młodzieńcy i dziewczęta, starcy razem z dziećmi”. Dokładnie w momencie, gdy Arcybiskupstwo Madrytu i Droga Neokatechumenalna kończą 60 lat.

Share: