Breaking news: Officielle tal fra civilbeskyttelsen og politiet i Lissabon bekræfter, at mere end 100.000 mennesker deltog i kaldelsesmødet.

DE UNGE FRA DEN NEOKATEKUMENALE VANDRING FYLDER EUROPAS BYER MED SANGE

Den 37. Verdensungdomsdag (Lissabon, 1.-6. august 2023) havde et sidste øjeblik af ekstraordinær glæde i mødet med mere end 75.000 unge fra Den Neokatekumenale Vandring, der kom fra hele verden, og det internationale team, der er ansvarlig for Vandringen, initiativtageren Kiko Argüello, fader Mario Pezzi og Ascensión Romero.

Fra begyndelsen af Verdensungdomsdagene (Rom 1986) fornemmede Kiko og Carmen, at de kunne tilbyde de unge fra Vandringen en stor mulighed: Efter at have været på pilgrimsvandring som forberedelse til møderne med Den Hellige Fader, mødtes de unge med den lokale biskop og andre biskopper for at kaste deres net ud, for at lave et stort kald til præstegerningen, til ordens- og missionslivet, for at danne kristne familier og for at kalde familierne selv til missionen.

Under WYD-pilgrimsrejsen i Köln (2005) fik Kiko og Carmen også den idé, at ud over bønnen og at lytte til Ordet, som kendetegner disse dage, skulle de unge sendes ud på en mission for at forkynde evangeliet i de byer, de kom igennem på deres rejse.

Også i år ankom tusinder og atter tusinder af drenge og piger til mange byer og pladser i Spanien – det naturlige transitland for at nå Lissabon – såvel som i Portugal med glæden og håbet for fremtiden, så disse lande ikke glemmer deres kristne rødder: den kristendom, der gav dem deres historie, deres kultur og alt det, der har gjort dem store.

I alle disse byer ekkoede evangeliets gode nyheder, proklamationen af den begivenhed, der rystede og forandrede verden: den gode nyhed om Kristi sejr over døden. De unge mennesker vidnede om deres møde med Jesus Kristus i deres eget liv.

Denne pilgrimsrejse blev samlet i de forskellige møder med den hellige fader, pave Frans, i vågenatten og i deltagelsen i den afsluttende eukaristi søndag morgen.

Om eftermiddagen den følgende dag, den 7. august, fandt mødet med de 75.000 unge fra Vandringen sted på den store promenade i Algés under ledelse af patriarken af Lissabon, Card. Manuel José Macário do Nascimento Clemente, ledsaget af Nuntius i Portugal, Mgr Ivo Scapolo, seks andre kardinaler: Jean-Claude Hollerich (Luxembourg), Gérald C. Lacroix, ærkebiskop af Quebec (Canada), Odilo P. Scherer, ærkebiskop af São Paulo (Brasilien), Sean P. O’Malley, ærkebiskop af Boston (USA), Antonio M. Rouco Varela, ærkebiskop emeritus af Madrid og 47 andre biskopper. Præfekten for Dikasteriet for lægfolk, familie og liv, Card. Kevin J. Farrell, sendte Dr. Paul Metzlaff fra “Ungdomssektoren” som sin repræsentant.

Borgmester Isaltino Morais og flere medlemmer af Oeiras kommune, hvor begivenheden fandt sted, ærede også mødet. Det var her, Den Hellige Fader sidste søndag takkede og hilste på de 25.000 frivillige fra WYD 2023.

De omrejsende teams fra de 114 nationer, som ledsagede de unge mennesker på deres pilgrimsrejse, var til stede på scenen sammen med kardinalerne og biskopperne.

Kaldelsesmøde WYD 2023 Lissabon – Kiko Argüello og p. Mario Pezzi

Efter introduktionen og sangen “Jeg kommer for at samle alle nationer” præsenterede Kiko de unge mennesker og nævnte deres oprindelsesland. Kiko inviterede derefter de mange præster til at bære statuen af Vor Frue af Fatima i procession til scenen, mens sangen “Shlom lej Mariam” – de ord på aramæisk, som englen henvendte til Maria (“Hil dig Maria”!) – blev sunget. På den anden side af scenen var det store kors og et billede af Guds tjenerinde, Carmen Hernández Barrera, som sammen med Kiko startede Vandringen, og hvis saligkåringssag blev åbnet af ærkebispedømmet af Madrid i december sidste år, og som blev mindet flere gange under mødet.

Dette blev efterfulgt af proklamationen af Apostlenes Gerninger andet kapitel, Peters forkyndelse på Pinsedagen, som blev efterfulgt af kerygmaen forkyndt af Kiko: “Jeg forkynder jer nyheden, der nu er opfyldt: selve den guddommelige essens, den guddommelige substans, der er åbenbaret og manifesteret i Kristus, er, at Gud er kærlighed til dig, total kærlighed”.

Kiko opfordrede de unge til at løfte blikket mod det store kors på scenen og stillede dem et spørgsmål: “Ved I, hvad det betyder: Gud elsker dig! Gud kan ikke fornægte sig selv. Den guddommelige natur er netop det: han ønsker at være ét i dig, han ønsker at være i dig. Gud er til stede i hele skabelsen, men han ønsker at være i dig, ikke som han er i skabelsen, men i Helligånden, som en person, helt i dig, der bliver ét med dig, så du kan få del i Treenighedens mysterium, som er kærlighed. Denne kærlighed genføder dig, gør dig til en del af den guddommelige natur og adopterer dig som en søn. Denne guddommelige kærlighed i dig gør dig i stand til at elske”.

Råbet “Kristus er opstanden”, som Kiko fremsagde flere gange, var virkelig rørende, og de 75.000 unge svarede: “Sandelig er opstanden”.

Ordets liturgi sluttede med en højtidelig sang af dagens evangelium: formeringen af brødene og fiskene (Mt 14, 13-21) og en homilie af formanden for mødet, patriarken af Lissabon.

María Ascensión Romero

Den tredje del af mødet, kaldelsen, begyndte med sangen “Carmen ’63” og præsentationen af Kiko. Fader Mario Pezzi henvendte sig til de unge og opfordrede dem til ikke at være bange for at give deres liv til Herren og fortalte om sin egen erfaring fra mere end halvtreds års glædeligt præstedømme på de fem kontinenter; Ascensión Romero – missionær i Rusland i mange år – som har været en del af det ansvarlige team siden 2018, mindede om pavens ord i slutningen af søndagens prædiken: “Vær ikke bange”, og opfordrede de unge til at overgive sig til Herren.

På dette tidspunkt, efter en pause med stilhed, var det kaldets øjeblik, frugten af disse dage. Først og fremmest inviterede Kiko de unge mænd, der føler sig kaldet til præstegerningen, til at rejse sig op. Til sangen “Jeg kommer for at samle”, som er taget fra det 66. kapitel i Esajas’ profeti, der forkynder Herrens værk, som vil komme for at samle alle nationer, kom mere end 2.000 op på scenen. Disse unge mennesker vil påbegynde en proces i deres bispedømme for at bekrafte deres kald. For det andet blev de piger, der føler et kald til det kontemplative liv eller til missionen, kaldt frem: 1.500 rejste sig og sang “Du er den skønneste”, da de nærmede sig scenen. De vil også blive ledsaget af deres præster og kateketer i en dømmekraftsproces.

Præsidenten påkaldte Helligånden over de unge, der fulgte denne opfordring og gik op på scenen, og hver enkelt modtog patriarkens og de tilstedeværende biskoppers velsignelse.

Mødet sluttede med en hymne til Maria: “Una gran señal” (På himlen viste sig et storslået tegn) og patriarkens velsignelse.

Betydningen af denne begivenhed, af disse frugter, kan ikke forstås i sin sande betydning uden den trosrejse, der har forberedt dem: Det er ikke et øjebliks følelse, men Guds handling, der arbejder i deres hjerter gennem en seriøs og lang kristen indvielse, i årevis, levet i deres kommuniteter, i deres sogne.

Kaldelsesmøde WYD 2023 Lissabon – Indgangsprocession med Vor Frue af Fatima
Share: