Uudised: Kodanikukaitse ja Lissaboni politsei ametlikud andmed kinnitavad, et kutsekohtumisel osales üle 100 000 inimest.

NEOKATEHHUMEENILISE TEE NOORED TÄIDAVAD EUROOPA LINNAD LAULUDEGA

37. Ülemaailmsel Noortepäeval (Lissabon, 1.–6. august 2023) oli viimane erakordne rõõmu hetk üle seitsmekümne viie tuhande Neokatehhumeenilise Tee noore, tulnud kogu maailmast, kohtumisel Neokatehhumeenilise Tee Rahvusvahelise Meeskonnaga, Algataja Kiko Argüello, Isa Mario Pezzi ja Ascensión Romero.

Alates Ülemaailmsete Noortepäevade algusest (Rooma 1986) tajusid Kiko ja Carmen, et koos nendega (kutsekohtumistega) pakutakse Neokatehhumeenilise Tee noortele suurepärane võimalus: pärast palverännaku läbimist, kus nad valmistusid kohtumisteks Püha Isaga, saavad noored kokku kohaliku piiskopi ja teiste piiskoppidega, et visata võrke, viia läbi suur kutseline üleskutse preesterlusele, usu- ja misjonielule, moodustama kristlikke perekondi ja kutsuda perekondi misjonile.

WYD palverännakul Kölnis (2005) tekkis Kikol ja Carmenil ka mõte, et lisaks palvetele ja Sõna kuulamisele, mis iseloomustavad neid päevi, noored oleksid läkitatud Evangeeliumi kuulutamise missioonile linnades, mida nad läbisid oma teekonnal.

Ka sel aastal jõudsid nii Hispaania — loomulik transiitriik Lissaboni jõudmiseks — kui ka Portugali paljudesse linnadesse ja väljakutesse tuhandeid ja tuhandeid poisse ja tüdrukuid, tuues rõõmu ja lootust homsele päevale, et need riigid ei unustaks oma kristlikke juuri: kristlus, mis andis neile nende ajaloo, kultuuri ja kõike, mida on neid suureks teinud.

Kõigis neis linnades kõlasid Evangeeliumi rõõmusõnumid, selle sündmuse kuulutus, mis vapustas ja muutis maailma: rõõmusõnum Kristuse võidust surma üle. Noored tunnistasid oma eluga Jeesuse Kristusega kohtumisest.

See palverännak koosnes erinevatest kohtumistest Püha Isaga, Paavst Franciscusega, Vigiilial ja pühapäeva hommiku viimasel Armulaual.

Järgmise päeva, 7. augusti pärastlõunal toimus suurel Algési Promenaadil Neokatehhumeenilise Tee 75 000 noore kohtumine, mida juhatas Lissaboni Patriarh kard. Manuel José Macário do Nascimento Clemente, keda saatis Portugali Nuntsius Piiskop Ivo Scapolo ja veel kuus kardinali: Jean-Claude Hollerich (Luksemburg), Gérald C. Lacroix, Quebeci (Kanada) Peapiiskop, Odilo P. Scherer, São Paulo Peapiiskop (Brasiilia), Sean P. O’Malley, Bostoni Peapiiskop (USA), Antonio M. Rouco Varela, Madridi emeriit Peapiiskop ja veel 47 Piiskoppi. Ilmikute, Perekonna ja Elu Dikasteeriumi Prefekt, Kard. Kevin J. Farrell saatis oma esindajana “Noortesektori” dr Paul Metzlaffi.

Kohtumist austasid ka Linnapea Isaltino Morais ja mitmed liikmed Oeirase vallast, ürituse toimumise koht. See on koht, kus eelmisel pühapäeval tänas ja tervitas Püha Isa WYD 2023 25 000 vabatahtlikku.

Laval olid koos Kardinalide ja Piiskoppidega kohal rändkatehhistid 114 riigist, kes olid noortega palverännakul kaasas käinud.

WYD 2023 Lissabon Kutsekohtumine – Kiko Argüello ja Isa Mario Pezzi

Pärast sissejuhatust ja “Tulen koguma” laulmist, tutvustas Kiko noori, nimetades nende päritolumaad. Seejärel kutsus Kiko arvukaid preestreid kandma Fatima Neitsi kuju rongkäigus lava poole, samal ajal kui lauldi laulu “Shlom lej Mariam” – arameakeelseid sõnu, mille ingel adresseeris Maarjale (“Ole tervitatud, Maarja”!) -. Lava teisel küljel oli suur rist ja jumalateenija Carmen Hernández Barrera pilt, kes koos Kikoga alustas Tee ja kelle jaoks avas Madridi Peapiiskopkond mullu detsembris õndsaks kuulutamise protsessi ning keda kohtumise käigus korduvalt mälestati.

Sellele järgnes Apostlite tegude teise peatüki kuulutamine, Peetruse kuulutus Nelipühi päeval, millele järgnes Kiko kerügma kuulutamine: „Ma kuulutan teile uudist, mis täitub nüüd: jumalik olemus ise, Kristuses paljastatud ja ilmutatud jumalik olemus seisneb selles, et Jumal on Armastus sinule, täielik Armastus.

Kiko kutsus noori vaatama laval olevale suurele ristile ja esitas neile küsimuse: “Kas te teate, mida see tähendab?: Et Jumal armastab sind! Jumal ei saa ennast eitada. Jumalik olemus on just selline: ta tahab olla üks sinus, ta tahab olla sinus. Jumal on kohal kogu loodu juures, kuid ta tahab olla sinu sees, mitte nii nagu ta on loomises, vaid Püha Vaimus, inimesena, täielikult sinus, saades sinuga üheks, et saaksid osa saada Kolmainsuse müsteeriumist, mis on Armastus. See armastus taastab sind, muudab sind osaks jumalikust olemusest ja võtab sind Jumala Lapseks. See jumalik armastus sinus teeb sind võimeliseks armastama”.

Hüüd: “Kristus on üles tõusnud”, mille Kiko mitu korda tegi ning millele 75 000 noort vastasid: “Ta on tõesti üles tõusnud”, oli tõesti liigutav.

Sõna liturgia lõppes päeva evangeeliumi piduliku laulmisega: leibade ja kalade paljundamine (Mt 14, 13-21) ning koosoleku juhataja, Lissaboni patriarhi jutlusega.

María Ascensión Romero

Kohtumise kolmas hetk, kutsekõnede oma, algas lauluga “Carmen ’63” ja Kiko esitlusega. Isa Mario Pezzi kõneles noortele, kutsudes neid mitte kartma pakkuda oma elu Issandale, jutustades oma kogemusest üle viiekümne aasta rõõmsast preesterlusest, mida elas viiel kontinendil; Ascensión Romero – aastaid Venemaal olnud misjonär –, kes on Vastutaja Meeskonna osa 2018. aastast, meenutas Paavsti sõnu pühapäevase jutluse lõpus: „Ärge kartke”, julgustades noori hülgama ennast Issandale.

Sel hetkel, pärast vaikuse pausi, toimus kutsekõnede hetk, elatud päevade viljana. Esiteks kutsus Kiko üles tõusma noori, kes tunnevad kutset preesterlusele. Rohkem kui 2000 inimest jõudsid lavale, kui nad laulsid “Ma tulen koguma” laulusõnad, mis on võetud Jesaja prohvetiennustuse peatükist 66, mis kuulutab Issanda tööd, kes tuleb kokku koguma kõiki rahvaid. Need noored alustavad oma piiskopkonnas kutse eristamisvõime protsessi. Teiseks kutsuti tüdrukuid, kes tunnevad kutsumust mõtisklevale elule või missioonile: 1500 tõusis püsti ja läksid lava juurde lauldes “Sa oled ilus”. Ka nemad teevad kutse eristamisvõime teekonda, aidatud preestrite ja katehhistide poolt.

Noortele, kes sellele üleskutsele vastasid ja lava juurde läksid, pöördus president Püha Vaimu poole ning igaüks sai Patriarhi ja kohalolevate Piiskoppide õnnistuse.

Kohtumine lõppes lauluga Maarjale: “Suur imetäht ilmus taevas” ja Patriarhi õnnistusega.

Selle sündmuse, nende viljade, tähendust ei saa mõista selle tõelises tähenduses ilma usuteeta, mis on neid ettevalmistanud: see ei ole hetkeemotsioon, vaid Jumala tegevus, mis mõjutab nende südameid tõsise ja pika kristliku initsiatsiooni kaudu, aastate jooksul, elades nendes kogudustes, oma kirikutes.

WYD kutsekohtumine 2023 Lissabon – Sissepääsu rongkäik Fátima Neitsiga
Share: