“Mesija” Kika Argüella

Trst, Italija – 19. studenoga 2023. 18 sati Simfonijska poema posvećena mučenicima. U nedjelju, 19. studenog, u 18:00 sati, u kazalištu Verdi u Trstu, održat će se iznimno važna premijera. Prvi naglašeni element je sama opera, ‘Mesija’, koja se sastoji od tri dijela: ‘Akedà’, ‘Kćeri Jeruzalema’ i ‘Mesija, lav koji pobjeđuje’. Triptih simfonijskog daha u kojem klavir ima ključnu ulogu. Sami naslovi odnose se na tri epizode u Povijesti Spasenja: