Euharistija s mladima na brdu blaženstava 24-3-2000

Euharistija s mladima na brdu blaženstava 24-3-2000

Sv. Ivan Pavao II.

Korazim (Izrael), 24. ožujka 2000.

Ivan Pavao II. slavio je, 24. ožujka, u petak ujutro, na Brdu blaženstava, Svetu Misu s mladima. Na početku susreta, nadbiskup Akke za Grko-Melkite, mons. Boutros Mouallem, i jedan mladić uputili su pozdrav Papi. Slijedi prijevod homilije Ivana Pavla II.: „Ta gledajte sebe pozvane, braćo i sestre“ (1 Kor 1, 26).

1. Danas su ove riječi svetog Pavla namijenjene svima nama koji smo došli ovdje na Goru blaženstava. Sjedimo na ovoj Gori kao i prvi učenici i slušamo Isusa Krista. U tišini čujemo njegov nježan i hitan glas, tako nježan kao ova zemlja i tako hitan kao poziv na izbor između života i smrti. Koliko je generacija prije nas bilo duboko dirnuto pozivom s Gore blaženstava! Koliko se mladih kroz stoljeća okupljalo oko Isusa Krista da nauče riječi života vječnoga, kao što ste vi okupljeni danas! Koliko je mladih srca bilo nadahnuto snagom njegove osobnosti i snažnom istinitošću njegove poruke! Divno je što ste ovdje! Hvala vam, nadbiskupe Boutros Moualleme, za vašu srdačnu dobrodošlicu. Proširujem svoje bratske pozdrave na brojne kardinale, patrijarha Sabbaha i biskupe, te prisutne svećenike. Molim vas da isporučite moje pozdrave cijeloj grko-melkitskoj zajednici kojoj predsjedate. Pozdravljam članove latinske zajednice, uključujući i vjernike hebrejskog govornog područja, maronitsku, sirijsku, armensku i kaldejsku zajednicu, i sve vas braćo i sestre drugih kršćanskih crkava i biskupijskih zajednica. Upućujem i posebnu riječ zahvale našim muslimanskim prijateljima koji su ovdje, kao i članovima židovske vjere. Ovo veliko okupljanje je kao priprava na Svjetski dan mladih koji će se održati u kolovozu u Rimu! Mladić koji je govorio obećao je da ćete doći! Mladi ljudi iz Izraela, Palestinskog teritorija, Jordana i Cipra; mladi ljudi Bliskog istoka, Afrike i Azije, Europe, Amerike i Oceanije! S ljubavlju i naklonošću pozdravljam svakog od vas!

2. Prvi koji su čuli Isusova Blaženstva nosili su u srcima sjećanje na drugu goru – goru Sinaj. Baš prije mjesec dan imao sam milost ići tamo, gdje je Bog govorio Mojsiju i dao mu Zakon, „napisan prstom Božjim“ (Izl 31,18) na kamenim pločama. Ove dvije gore – Sinaj i Gora blaženstava – nude nam mapu kršćanskog života i pregled naše odgovornosti prema Bogu i bližnjemu. Zakon i Blaženstva zajedno označavaju put nasljedovanja Krista i kraljevski put do duhovne zrelosti i slobode. Deset zapovijedi Sinaja mogu se činiti negativne: „Nemaj drugih bogova osim mene;… ne ubij; ne učini preljuba; ne ukradi; ne reci lažno svjedočanstvo…“ (Izl 20,3.13-16). Ali u biti one su zapravo veoma pozitivne. Nadilazeći zla koja imenuju, one pokazuju put zakona ljubavi, koji je prva i najveća od svih Zapovijedi: „Ljubi Gospodina Boga svoga svim svojim srcem, svom svojom dušom i svim svojim umom… Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe“ (Mt 22,37.39). Isus za sebe kaže da nije došao ukinuti nego ispuniti Zakon (usp. Mt 5,7). Njegova poruka je nova, ali ne uništava ono što je bilo prije; naprotiv, ona dovodi ono prijašnje do punine. Isus Krist uči da je ljubav potpuno ispunjenje Zakona (usp. Gal 5,14). A tu neizmjerno važnu  istinu, poučavao je na ovoj Gori u Galileji.

3. Kaže: „Blaženi vi koji ste siromašni duhom, krotki i milosrdni, vi koji ste žalosni, koji se brinete za ono što je pravo, koji ste čista srca, koji ste mirotvorci, koji ste progonjeni! Blaženi ste!“ Ali Isusove riječi mogu se činiti čudne. Čudno je da Isus pohvaljuje one koje svijet redovito označava kao slabe. On kaže njima, „Blaženi ste vi koji se činite kao gubitnici, jer ste istinski pobjednici: kraljevstvo nebesko je vaše!“ Ove riječi, što ih je izgovorio On, koji je „krotka i ponizna srca“ (Mt 11,29), predstavljaju izazov koji zahtijeva duboku i trajnu metanoju duha, veliku promjenu srca. Vi mladi shvatit ćete zašto je ova promjena srca tako potrebna! Jer ste svjesni da unutar i oko vas postoji još jedan glas, protuslovni glas. To je glas koji kaže: „Blaženi ste vi oholi i nasilni, koji napredujete pod svaku cijenu, koji ste beskrupulozni, nemislosrdni, nepošteni, koji vodite rat umjesto mira i progonite one koji vam stoje na putu“. Izgleda da ovaj glas ima smisla u svijetu gdje nasilje često trijumfira i izgleda da nepošteni uspijevaju. „Da“, kaže glas zla, „oni su ti koji pobjeđuju.

4. Isus Krist nudi potpuno drukčiju poruku. Nedaleko od ovog mjesta pozvao je svoje prve učenike, kao što sada poziva vas. Njegov poziv je uvijek zahtijevao izbor između dva glasa koji se bore za vaša srca čak i sada na ovom brdu, izbor između dobra i zla, između života i smrti. Koji glas će slijediti mladi dvadeset i prvog stoljeća? Povjerovati Isusu Kristu znači izabrati vjerovati u ono što on kaže, bez obzira kako se čudno može činiti, i izabrati odbacivanje tvrdnji zloga, bez obzira kako privlačne mogu izgledati. Napokon, Isus samo ne izgovara Blaženstva, on živi Blaženstva. On jest Blaženstva. Gledajući njega vidjet ćete što znači biti siromašan duhom, krotak i milosrdan, žalostiti se, brinuti se za ono što je dobro, biti čista srca, mirotvorac, progonjen. Zbog ovoga On ima pravo reći: „Dođi, slijedi me!“. On ne govori samo: „Čini ono što kažem!“. On kaže: „Dođi, slijedi me!“.

Čujete njegov glas na ovoj gori i vjerujete ono što kaže. Ali kao prvi učenici na Galilejskom moru, trebate ostaviti svoje lađe i mreže, i to nikad nije lako – posebno zbog suočavanja s nesigurnom budućnošću – te ste u kušnji da izgubite vjeru u svoju kršćansku baštinu. Biti dobri kršćani može vam, u današnjem svijetu, izgledati iznad vaših snaga. Ali Isus ne ostaje sa strane i ne pušta vas da se sami ogledate s ovim izazovom. On je uvijek s vama da pretvori vašu slabost u snagu. Vjerujte mu kad kaže: „Dosta ti je moja milost, jer snaga se u slabosti usavršuje“ (2 Kor 12, 9).

5. Učenici su proveli vrijeme s Gospodinom. Upoznavali su ga i duboko voljeli. Otkrili su značenje onog što je apostol Petar jednom kazao Isusu: „Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga!“ (Iv 6,68). Otkrili su da su riječi života vječnoga, riječi Sinaja i riječi Blaženstava. I ovo je poruka koju su pronijeli posvuda. U trenutku svog Uzašašća Isus je učenicima dao misiju i jamstvo: „Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode… i evo ja sam s vama, do svršetka svijeta“ (Mt 28,18-20). Dvije tisuće godina Kristovi su sljedbenici nosili ovu misiju. Sada, na početku Trećeg tisućljeća, na vama je red da idete van po svem svijetu navijestiti Deset zapovijedi i Blaženstva.

Kad Bog govori, govori stvari koje imaju najveću važnost za svaku osobu, za ljude dvadeset i prvog stoljeća, ništa manje nego za one iz prvog stoljeća. Deset zapovijedi i Blaženstva govore o istini i dobroti, o milosti i slobodi: o svemu što je nužno za ulazak u Kristovo Kraljevstvo. Sada je vaš red da budete hrabri apostoli tog Kraljevstva! Mladi Svete zemlje, mladi svijeta: odgovorite Gospodinu sa srcem koje je spremno i otvoreno! Spremno i otvoreno kao srce najveće kćeri Galileje, Marije, Majke Isusove. Kako je odgovorila? Ona je rekla: „Evo službenice tvoje, neka mi bude po riječi tvojoj“ (Lk 1,38). O Gospodine Isuse Kriste, na ovom mjestu koje si toliko poznavao i volio, poslušaj ova plemenita mlada srca! Nastavi poučavati ove mlade istini Zapovijedi i Blaženstava! Učini ih radosnim svjedocima Tvoje  Istine i predanim apostolima Tvoga Kraljevstva! Budi s njima uvijek, posebno kada nasljedovanje Tebe i Evanđelja postane teško i zahtjevno! Ti ćeš biti njihova snaga; Ti ćeš biti njihova pobjeda! O Gospodine Isuse, ti si učinio ove mlade svojim prijateljima: drži ih još bliže sebi!

Amén!.

Na završetku Sv. Mise na Brdu blaženstava, Sv. Otac želio je uputiti neke pozdrave raznim grupama hodočasnika. Papa je pozdravio na talijanskom, francuskom, njemačkom, španjolskom, engleskom, poljskom, hebrejskom i arapskom jeziku. Evo našeg prijevoda Papinih riječi: Na kraju ovog radosnog euharistijskog slavlja, želim zahvaliti svima vama, dragi mladi, koji ste došli u tako velikom broju izbliza i izdaleka, da biste slušali Isusovu riječ, kao njegovi učenici. Odlazeći sa ovog brda, svaki od vas treba biti vjesnik Evanđelja Blaženstava. Na poseban način pozdravljam mlade neokatekumene sa Kikom i Carmen, koji su ovdje došli u velikom broju, iz cijeloga svijeta.

Svima kažem, neka vas Krist prati na stazama svijeta. Neka vas prati i Marija – toga ću se sjetiti sutra u Nazaretu – koja je sa svojim „fiat“ surađivala u velikom otajstvu Utjelovljenja, čemu u ovoj Jubilarnoj Godini slavimo dvije tisuće godina. Neka vas Bog blagoslovi! Srdačno pozdravljam sve mlade francuskog govornog područja, koji su prisutni na ovome brdu gdje smo mogli, na obnovljeni način, slušati Radosnu vijest Blaženstava. Očekujem vas u Rimu na Svjetskom danu mladih.

Srdačan pozdrav mladima njemačkog jezika. Brdo blaženstava podsjeća nas na zahtjev našeg kršćanstva: program Govora na Gori. Neka vaše osobno svjedočanstvo postane živa propovijed onoga što je Isus navijestio na ovome mjestu. S velikom radošću pozdravljam sve mlade španjolskog jezika. Ovdje u Galileji, sam Isus pokazao nam je put Blaženstava. Neka snaga i ljepota ovih riječi usmjere naše živote! Isus vas sve poziva da budete „ribari ljudi“. Kaže svakome od vas: „Dođi i slijedi me“! Ne bojte se odgovoriti na ovaj poziv, jer On je vaša snaga. U kolovozu vas očekujem u Rimu, na Svjetskom danu mladih.

Svima mladima sa engleskog govornog područja i svima vama kažem: budite dostojni sljedbenici Kristovi! U duhu Blaženstava, budite svjetlo svijeta!

Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u pripremi ove divne Mise. Neka vas Bog sve blagoslovi! Dragi mladi iz Poljske! Vaše prisustvo me jako raduje. To je jedan znak nade za našu Domovinu. Danas su mnogi od vas sjedili do nogu Isusovih, do nogu Njega koji je nada ljudske obitelji. Čuli ste iz njegovih usta što uistinu znači biti blažen; što znači vršiti zapovijedi i živjeti u duhu Blaženstava. Ne bojte se reći „da“ Isusu i slijediti ga kao njegovi učenici. Tada će se vaša srca ispuniti radošću i vi ćete postati Blaženstvo za Poljsku i za svijet. To vam želim od svega srca.

Mladima hebrejskog jezika, kažem: budite graditelji mira. Neka Bog bude s vama! Mladima arapskog jezika, kažem: budite graditelji mira. Neka Bog bude s vama!