Propovijed Duhovskog Bdijenja na završetku gradske misije u Rimu 22-5-1999

Propovijed Duhovskog Bdijenja na završetku gradske misije u Rimu 22-5-1999

Sv. Ivan Pavao II.

Trg svetog Petra, 22. svibnja 1999. (*)

„Zahvaljujemo Bogu za ovaj izvanredan događaj, koji je bio čin ljubavi prema gradu i prema svakom od njegovih stanovnika. Gradska misija je, naime, u kršćanskim zajednicama promicala plan snažne duhovnosti koji se hrani molitvom i slušanjem Božje Riječi”. Ovim je riječima Ivan Pavao II. u propovijedi euharistijskog slavlja na Duhovskom bdijenju u subotu popodne, 22. svibnja, sažeo putovanje koje je Crkva Rima napravila od 8. prosinca 1995. do svečanosti Pedesetnice 1999. Ovo je tekst propovijedi Ivana Pavla II.:

1. „Otvori vrata Kristu, svojemu Spasitelju“: ovaj poziv, koji je snažno odjeknuo u tri godine priprema za veliki Jubilej, obilježio je našu Gradsku misiju. Zahvaljujemo Bogu na ovom izvanrednom događaju, koji je bio čin ljubavi prema gradu i prema svakom od njegovih stanovnika. Gradska misija je, naime, u kršćanskim zajednicama promicala plan snažne duhovnosti koji se hrani molitvom i slušanjem Božje Riječi. Uz to, omogućio je i povećanje tog crkvenog zajedništva koje je Rimska sinoda označila kao neophodan uvjet nove evangelizacije. Čitava biskupijska zajednica, u različitim službama, zvanjima i karizmama, zajednički se pokrenula nudeći svoj doprinos molitvom, naviještanjem, svjedočenjem i služenjem. Zajedno smo imali iskustvo biti „Božji narod u misiji“. Osjećam dužnost zahvaliti onima koji su na razne načine sudjelovali u ovoj važnoj pastoralnoj inicijativi. Prije svega Vama, gospodine kardinale vikare, koji ste Misiju vodili s revnošću, u uskoj suradnji s pomoćnim biskupima, koje srdačno pozdravljam. Ovdje bih se želio prisjetiti ostalih prelata koji su ponudili cijenjenu suradnju, a među njima i pokojnog monsinjora Clementea Rive. Mislim sa zahvalnošću na vas, dragi misionari, svećenici, redovnici, redovnice, a posebice laici koji ste prvi iskoristili milost misije. Velikodušna predanost s kojom ste se pripremili i donijeli Evanđelje kućama i drugim dijelovima grada otvorila je nove načine evangelizacije i kršćanske prisutnosti u svakodnevnom tkivu života naših ljudi. Duh Sveti vodio vas je korak po korak, nadahnjivao vas pravim riječima za naviještanje Krista i podržavao vas u neizbježnim trenutcima poteškoća. Zahvalimo Gospodinu za ono što je učinio, pokazujući znakove njegove milosti i ljubavi u svim okolnostima. Veliki Jubilej, koji je pred nama, potiče nas da istim entuzijazmom nastavimo ovaj misionarski kako bi se rezultati ostvareni ovom misijom konsolidirali i proširili. Na ovaj ćemo način mnogim hodočasnicima koji će sljedeće godine doći u Rim moći pokazati lice naše Crkve obnovljene u vjeri i bogate djelima ljubavi koja je otvorena i pruža dobrodošlicu svima.

2. Da bi se to ostvarilo, neophodno je da se misionarski rad, tako radosno započet, učvrsti i razvije. Potrebno je nastaviti podržavati ljude i obitelji kojima smo već pristupili u njihovim domovima i na radnim mjestima, kao i doći do onih kojima iz različitih razloga nismo mogli pristupiti posljednjih godina. Stoga bi godišnja posjeta obiteljima i centrima za slušanje Evanđelja, čiji broj se treba povećati, trebala biti duša pastoralne skrbi u župi, zahvaljujući suradnji crkvenih udruga, pokreta i skupina. Neka slavljenje Riječi Božje obilježi putovanje vjere u župnim zajednicama, posebno u jakim vremenima liturgijske godine. Neka znak ljubavi prema siromasima i onima koji trpe prati navještaj gospodnji, pokazujući njegovu živu prisutnost kroz svakodnevno svjedočenje bratske ljubavi. Trebamo ojačati zajedništvo između kršćana koji djeluju u poslovnom i znanstvenom okruženju, mjestima pružanja skrbi i mjestima zabave, gdje se Evanđelje propovijeda na konkretan način. Klica evanđeoske novosti, zasijana Misijom, mora svugdje rasti i uroditi plodom, čak i tamo gdje još nije bilo moguće promicati odgovarajuće misionarske inicijative. Naše svjedočenje u tom je smislu utoliko hitnije. Zapravo, nema stvarnosti u koju evanđelje ne može prodrijeti; štoviše, uskrsli Krist je tamo već otajstveno prisutan svojim Svetim Duhom.

3. Ovakav ogroman apostolski poduhvat zahtijeva formaciju i katehezu namijenjenu cijelom Božjem narodu kako bi postali svjesniji svog misionarskog zvanja i bili spremni dati razlog vjere u Krista uvijek i svuda. Dužnost je župa, vjerskih zajednica, udruga, pokreta i skupina da se brinu za ovu formaciju, priređujući itinerarije vjere, molitve i kršćanskog iskustva bogate teološkim, duhovnim i kulturnim sadržajima. Vi ste, dragi svećenici, prvi kojima je povjeren ovaj zadatak: budite mudri vodiči i pozorni učitelji vjere u svojim zajednicama. Vi, dragi redovnici i redovnice, koji ste toliko pridonijeli Misiji, nastavite je podržavati svojim molitvama, svetošću života i vlastitim karizmama na mnogim apostolskim poljima na kojima ste angažirani. Vi, dragi laici, pozvani ste da oživite veliki i stalan misionarski pokret u gradu i u svakom okruženju. U obitelji, kao u ogromnom i složenom poslovnom svijetu i svijetu kulture, u školama i na sveučilištima, u zdravstvenim ustanovama, medijima i aktivnostima u slobodno vrijeme, ne propustite dati svoj doprinos, kako bi navještaj evanđelja mogao utjecati na čitavo društvo. Kako da zaboravimo doprinos koji su dali Gradskoj misiji, i pozvani su to ponoviti, oboljeli prinošenjem vlastite patnje, kao što su i klauzurni redovnici svojom stalnom molitvom? Zahvaljujem se svima ponaosob na vrlo korisnoj duhovnoj pomoći.

4. Kad pogledamo na ove tri godine Gradske misije, lako je vidjeti da je Božja riječ naširoko posijana. Da ovo božansko sjeme ne bi propalo, već dobilo čvrste korijene i urodilo plodom u svakodnevnom životu i pastoralnoj skrbi, ovom se planu mora posvetiti posebna pažnja koja uključuje sve crkvene sastavnice i treba ga zaključiti kongresom. Razmišljam o velikom susretu koji će nam pomoći, na osnovu iskustva Gradske misije, ucrtati smjernice trajne posvećenosti evangelizaciji i misionarskom djelovanju. Biti Crkva u misiji: to je veliki izazov narednih godina za Rim i za cijeli svijet. Ovu zadaću povjeravam vama, dragi svećenici, redovnici i redovnice, laici i na poseban način vama, pokreti i nove zajednice, sjećajući se susreta od prije godinu dana, Duhovskog bdijenja na ovom istom trgu. Potrebno je ponizno se otvoriti djelovanju Duha, prihvaćajući sa zahvalnošću i poslušnošću darove koje Duh nikad ne prestaje davati za dobrobit cijele Crkve. Večeras Krist ponavlja svakome od vas: „Pođite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje svemu stvorenju.“ (Mk 16,15). Dragi prijatelji, Evanđelje koje nam je povjerio Krist je Evanđelje mira! Kako da to zadržimo samo za sebe, posebno u ovom trenutku kada ugnjetavanje i rat siju uništenje i smrt na susjednim područjima Balkana? Duh nas pokreće da budemo glasnici i mirotvorci u pravdi i pomirenju. U ovoj perspektivi, želio bih da cijela Rimska Crkva hitno pozove na mir u nadolazećoj svečanosti Presvetog Tijela i Krvi Kristove. Stoga pozivam sve vas – kler, redovnike i vjernike – da mi se pridružite uvečer u četvrtak 3. lipnja u Bazilici sv. Ivana Lateranskog na misi i procesiji ove svečanosti u kojoj ćemo zajedno moliti za dar mira na Balkanu. Neka Dan Presvetog Tijela i Krvi Kristove ove godine bude obilježen intenzivnom molitvom za mir.

5. Dođi, Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika i zapali u njima vatru svoje ljubavi. Dođi, Duše Sveti! Zaziv koji odjekuje liturgijom ovog Duhovskog bdijenja ispunjava nas radošću i nadom. Duše Sveti, tvorče i dušo Misije, podigni u Rimskoj Crkvi mnoge misionare među mladima, odraslima, obiteljima i usadi u svakog od njih neugasivu vatru svoje ljubavi. Duše, „svjetlosti srdaca“, ukaži na nove putove gradske i univerzalne misije u trećem tisućljeću koje će uskoro započeti. „Savršeni utješitelju“, podržavaj obeshrabrene, potvrđuj oduševljenje onih koji su iskusili radost evangelizacije, ojačaj u svakom vjerniku želju i hrabrost da svakodnevno budu misionari Evanđelja u svom životnom i radnom okruženju. „Slatki goste duše“, otvori srce svake osobe, obitelji, vjerske i župne zajednice, tako da siromašni hodočasnici koji će sudjelovati na Jubileju budu velikodušno ugošćeni. Ovo će, zapravo, biti jedan od najljepših plodova gradske misije: konkretna aktualizacija one rimske ljubavi, ploda vjere, koji je uvijek pratio obilježavanje Svetih godina. Presveta Marija, koja od Pedesetnice bdiješ s Crkvom u zazivanju Duha Svetoga, ostani s nama u središtu naše jedinstvene dvorane posljednje večere. Tebi, koju častimo kao Gospu Božanske ljubavi, povjeravamo plodove Gradske misije, da tvojim zagovorom Rimska biskupija dadne svijetu uvjerljivo svjedočanstvo  Krista, našega Spasitelja

(*) Usp. „L’Osservatore Romano“, 24.-25. svibnja 1999.