Pāvests Francisks apstiprina Kiko Arguello līdz mūža beigām (ad vitam)

Kad tiek dibināta harizma vai ekleziālā realitāte ir dibināšanas stadijā “dibinātājs netiek mainīts, turpina uz priekšu, tāpēc Dekrētā tiek runāts par ‘dibinātāju uz mūžu’”. To izteica Svētais Tēvs Laju, ģimenes un dzīvības dikastērijas organizētā tikšanā, 2021. gada 16. septembrī, kopā ar visām ticīgo asociācijām, ekleziālām kustībām un jaunajām kopienām. Ar šiem vārdiem Svētais Tēvs apstiprināja jau iepriekš teikto Neokatehumenālā Ceļa atbildīgajai ekipai, Kiko Argüello, tēvam Mario Pezzi un Ascensión Romero,