“Kunga eņģelis”: sveiciens Romas Neokatehumenālām kopienām esošām misijā pilsētas laukumos 7-IV-2013

“Kunga eņģelis”: sveiciens Romas Neokatehumenālām kopienām esošām misijā pilsētas laukumos 7-IV-2013

Francisks

Sveiciens “Kunga eņģeļa” lūgšanas laikā, Neokatehumenālām kopienām esošām misijā pilsētas laukumos, Sv. Pētera laukums, 2013. gada 7. aprīlis

Svētais Tēvs Francisks apsveicinājis Sv. Pētera laukumā “Kunga eņģeļa” lūgšanai  sanākušos ticīgos veltīja dažus vārdus Neokatehumenālām kopienām iesākušām misiju Romas 100 laukumos: <…> Esmu laimīgs apsveikdams dažu kustību un asociāciju locekļus, it sevišķi Romas Neokatehumenālās kopienas, kuras šodien ir iesākušas speciālo misiju pilsētas laukumos. Aicinu visus nest Labo Vesti uz katru dzīvs jomu ar “lēnprātību un cieņu”! (1Pt 3, 16) Ejiet uz pilsētas laukumiem un sludiniet Jēzu Kristu, mūsu Pestītāju! (*) Sal. «L’Osservatore Romano», 2013. gada 8. aprīlis.