KONWIWENCJA BISKUPÓW Z EUROPY W DOMUS GALILAEAE 24-III-2008

KONWIWENCJA BISKUPÓW Z EUROPY W DOMUS GALILAEAE 24-III-2008

BENEDYKT XVI

Korazim, 24-29 marca 2008 r.

Od 24 do 29 marca w Domus Galilaeae odbywała się konwiwencja 200 biskupów i 9 kardynałów z Europy. Sekretarz Stanu w imieniu Papieża przesłał uczestnikom telegram, którego treść zamieszczamy poniżej:

«Z okazji konferencji w Domus Galilaeae, zorganizowanej przez Drogę Neokatechumenalną na temat nowej ewangelizacji na kontynencie europejskim, Papież wyraża serdeczne myśli i nadzieję, że to znaczące spotkanie będzie sprzyjało coraz żywszej kontemplacji ikony Chrystusa, Słowa Ojca, aby wzbudzić rosnące i wyraziste świadectwo ewangeliczne. Zapewnia o pamięci w modlitwie i z serca udziela kardynałom, biskupom, kapłanom i wszystkim uczestnikom błagalnego błogosławieństwa apostolskiego».

Kardynał Tarcisio Bertone Sekretarz Stanu Jego Świątobliwości Benedykta XVI

Na zakończenie konwiwencji uczestniczący w niej kardynałowie przesłali Ojcu Świętemu list z podziękowaniami, którego fragment zamieszczamy poniżej:

«…Pełni radości w tych miejscach, z których Zmartwychwstały Pan posłał swoich uczniów dla powszechnej misji Kościoła, zastanawialiśmy się nad nową ewangelizacją naszego kontynentu poprzez nowe rzeczywistości kościelne, w szczególności Drogę Neokatechumenalną. … Jesteśmy również wdzięczni za uwagę poświęconą liturgicznej praktyce Drogi: w obliczu kryzysu rodziny, młodzieży i powołań w Europie, mogliśmy zobaczyć owoce tego wtajemniczenia chrześcijańskiego, opartego na słuchaniu Słowa Bożego, na sprawowaniu Eucharystii w małych wspólnotach i na komunii braterskiej: rodziny odbudowane, wielodzietne, z których wyrastają liczne powołania…, naprawdę nowa nadzieja dla Europy! Jak zawsze, każda odnowa Kościoła jest owocem daru Ducha Świętego, przyjętego i bronionego przez Piotra.

Prorocze słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II podczas V Sympozjum Konferencji Episkopatów Europy (1985), że Kościół, aby na nowo ewangelizować Europę, musi „powrócić do pierwszego wzoru apostolskiego”, zostały zrealizowane przez Was poprzez wysłanie pierwszych 7 prezbiterów na „missio ad gentes„, każdemu z nich towarzyszyły 3 rodziny z licznymi dziećmi. Doświadczenie księży, rodzin i ich dzieci jest bardzo pozytywne: są szczęśliwi, pełni zapału i wykonują wspaniałą pracę wśród nieochrzczonych. Wielu z nas pragnie rozpocząć tę „missio ad gentes” w swoich diecezjach…»

Kard. J. Meisner Kard. S. Dziwisz Kard. V. Puljic Kard. A. M. Rouco Kard. F. Barbarin Kard. S. Ryłko Kard. C. Schönborn Kard. J. Glemp Kard. P. Cordes