Konvivents üle 200 piiskoppiga ja 9 kardinaliga Euroopast “Domus Galilaeae” 24-III-2008

Konvivents üle 200 piiskoppiga ja 9 kardinaliga Euroopast “Domus Galilaeae” 24-III-2008

Benedictus XVI

Korazim, 24.-29. märts 2008

24.-29. märtsil toimus Domus Galilaeae’s Konvivents 200 piiskoppiga ja 9 karidnaliga Euroopast. Riigisekretär saatis osalejatele telegrammi Paavsti nimel, mis on all välja toodud:

“Koosolek Domus Galilaeae’s, mis on edendatud Neokatehhumeenilise Tee poolt Euroopa kontinendi uue evangeliseerimisega seoses. Paavst saadab südamlikke tervitusi ja loodab, et see kohtumine pooldaks Kristuse Issanda sõna ikooni elavat imetlemist, et see tekitaks kasvavat ja teravat evangeelset tunnistust, kindlustaks mälestust palvetes ning saadab südamest karidnalidele, piiskoppidele, preestritele ja kõikidele osalejatele apostellikku õnnistust”.

Tema Pühaduse Benedictus XVI Riigisekretär Kardinal Tarcisio Bertone.

Konviventsi lõppemisel kardinalid, osalejad, saatsid Püha Isale tänukirja, mille väljavõte lisame:

… Täis rõõmu kohtades, kust ülestõusnud Issand saatis oma jüngrid Kiriku universaalseks missiooniks, oleme mõtisklenud oma Kontinendi uuele evangeliseerimisele läbi uute kiriklike reaalsuste, eriti Neokatehhumeeniline Tee. … Oleme ka tänulikud Teie tähelepanu eest Tee liturgilisele praktikale: Euroopa perekonna, noorte ja kutsumuste kriisi ees oleme saanud näha selle kristliku algatuse vilju, mis põhineb Jumala Sõna kuulamisel, Euharistia pühitsemisel väikeses koguduses ja vennalikkul osadusel: taasehitatud perekonnad, mitme lapsega, kust sünnivad mitmed kutsumused…, tõesti uus lootus Euroopale! Nagu alati, iga Kiriku uuendus on Püha Vaimu anni vili, vastu võetud ja kaitstud Peetruse poolt.

Johannes Paulus II prohvetlikud sõnad Euroopa Piiskoppide Konverentsi V Sümpoosionil (1985), et Kirik, selleks et evangeliseerida Euroopat, peab “naasma esimesele apostellikule mudelile”, on Teie poolt täide viidud esimese 7 preestri saatmisega, “missio ad gentes” jaoks, igaühel kaasas 3 mitmelapselist perekonda. Preestrite, perekondade ja nende laste kogemus on väga positiivne: nad on õnnelikud, täis innukust ja teevad suurt tegu mitteristitute seas. Paljud meist soovivad alustada seda “missio ad gentes” oma Piiskopkondades. …

Kard. J. Meisner Kard. S. Dziwisz Kard. V. Puljic Kard. A. M. Rouco Kard. F. Barbarin Kard. S. Rylko Kard. C. Schönborn Kard. J. Glemp Kard. P. Cordes