Coëxistentie van bisschoppen van Europa in de Domus Galilaeae 24-III-2008

Coëxistentie van bisschoppen van Europa in de Domus Galilaeae 24-III-2008

Benedictus XVI

Korazim, 24-29 maart 2008

Van 24 tot 29 maart vond een bijeenkomst plaats van 200 bisschoppen en 9 Europese kardinalen in de Domus Galilaeae. De staatssecretaris heeft namens de Paus de deelnemers een telegram gestuurd dat we hieronder publiceren:

«Ter gelegenheid van de conventie in de Domus Galilaeae gepromoot door de Neocatechumenal Weg rond het thema van de Nieuwe evangelisatie in het Europees continent, leidt de Paus een hartelijke gedachte terwijl hij wenst dat deze zinvolle ontmoeting steeds levendige aanmoediging is ter contemplatie van de icoon van Christus, werkwoord van de Vader, een groeiend en scherp evangelisch getuigenis opwekt, verzekert herinnering in gebed en schenkt vanuit het hart aan de heren Kardinalen, bisschoppen, priesters en alle deelnemers de gesmeekte apostolische zegen ».

Kardinaal Tarcisio Bertone
Staatssecretaris van Zijne Heiligheid Benedictus XVI

Aan het einde van de coëxistentie hebben de deelnemende kardinalen de volgende dankbrief aan de Heilige Vader gestuurd:

«… Vervuld van vreugde op deze plaatsen waar de verrezen Heer zijn discipelen heeft gestuurd voor de universele missie van de Kerk, hebben we nagedacht over de nieuwe evangelisatie van ons continent door de nieuwe kerkelijke realiteiten, in het bijzonder de Neocatechumenale Weg …
We zijn hem zeer dankbaar voor zijn aandacht voor de liturgische praktijk van de Weg: in het licht van de crisis in Europa van het gezin, de jongeren, de roepingen hebben we de vruchten kunnen zien van deze christelijke inwijding, gebaseerd op het luisteren naar het Woord van God, bij de viering van de eucharistie in kleine gemeenschappen en in broederlijke gemeenschap: herbouwde gezinnen, met veel kinderen, waaruit vele roepingen voortkomen… echt een hoop voor Europa! Zoals altijd is elke vernieuwing van de Kerk de vrucht van een gave van de Heilige Geest, verwelkomd en verdedigd door Petrus.

De profetische woorden die Johannes Paulus II uitsprak op het V Symposium van de Episcopale Conferenties van Europa (1985), dat de Kerk om Europa opnieuw te evangeliseren  “terug moet keren naar het allereerste apostolische model”, zijn door u gemaakt toen u de eerste 7 priesters voor de “Missio ad gentes”, elk vergezeld door 3 gezinnen met hun vele kinderen. De ervaring van priesters, gezinnen en hun kinderen is zeer positief: ze zijn gelukkig, vol ijver en ze doen een groot werk onder de niet-gedoopte mensen. Velen van ons willen deze “Missio ad gentes” starten in onze bisdommen… »

Kard. J. Meisner
Kard. S. Dziwisz
Kard. V. Puljic
Kard. A. M. Rouco
Kard. F. Barbarin
Kard. S. Rylko
Kard. C. Schönborn
Kard. J. Glemp
Kard. P. Cordes