«Regina Coeli» Z OKAZJI WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W AKWILEI I WENECJI 8-V-2011

«Regina Coeli» Z OKAZJI WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W AKWILEI I WENECJI 8-V-2011

BENEDYKT XVI

Park San Giuliano – Mestre, 8 maja 2011 r.

Podczas wizyty duszpasterskiej w Akwilei i Wenecji, przed odmówieniem „Regina Coeli”, Benedykt XVI prosił o przyzywanie Dziewicy, aby wspierała i „umacniała pracę wielu świeckich, którzy aktywnie współpracują w nowej ewangelizacji”, a wśród nich wymienił Drogę Neokatechumenalną.

«Drodzy bracia i siostry! Na zakończenie tej uroczystej celebracji eucharystycznej skierujmy nasz wzrok na Maryję, Królową Nieba. Na progu Wielkanocy stała się Matką Zmartwychwstałego Pana, a Jej zjednoczenie z Nim jest tak głębokie, że gdziekolwiek jest obecny Syn, tam nie może zabraknąć Matki. W tych waszych wspaniałych miejscach, będących darem i znakiem Bożego piękna, ileż kapliczek, kościołów i kaplic poświęconych jest Maryi! W Niej to odbija się świetliste oblicze Chrystusa. Jeśli idziemy za Nią potulnie, Dziewica prowadzi nas do Niego. W tych dniach czasu wielkanocnego pozwólmy się zdobyć Zmartwychwstałemu Chrystusowi. W Nim rozpoczyna się nowy świat miłości i pokoju, który jest głębokim pragnieniem każdego ludzkiego serca. Niech Pan sprawi, abyście wy, mieszkańcy tych ziem bogatych w długą historię chrześcijaństwa, żyli Ewangelią na wzór rodzącego się Kościoła, w którym „mnóstwo tych, którzy przyjęli wiarę, było jednego serca i jednej ducha” (por. Dz 4, 32). Wzywamy Maryję Najświętszą, która podtrzymywała pierwszych świadków swego Syna w głoszeniu Dobrej Nowiny, aby i dzisiaj podtrzymywała apostolską pracę kapłanów; sprawiała, by świadectwo mężczyzn i kobiet zakonnych było owocne; ożywiała codzienną pracę rodziców w pierwszym przekazywaniu wiary ich dzieciom; oświecała drogę młodych, aby z ufnością kroczyli drogą wytyczoną przez wiarę ich ojców; napełniała serca starszych mocną nadzieją; Niech pociesza swoją bliskością chorych i wszystkich cierpiących; Niech umacnia pracę wielu ludzi świeckich, którzy aktywnie współpracują w nowej ewangelizacji, w parafiach, w stowarzyszeniach, takich jak Harcerstwo i Akcja Katolicka, tak głęboko zakorzenionych i obecnych na tych ziemiach, w ruchach, które różnorodnością swoich charyzmatów i działań są znakiem bogactwa tkanki kościelnej – myślę tu o takich rzeczywistościach, jak Ruch Focolare, Komunia i Wyzwolenie czy Droga Neokatechumenalna, by wymienić tylko niektóre. Zachęcam wszystkich do pracy w prawdziwym duchu komunii w tej wielkiej winnicy, w której Pan powołał nas do pracy. Maryjo, Matko Zmartwychwstałego Pana i Kościoła, módl się za nami! ».