«Regina Coeli» Veneetsia ja Aquileia pastoraalide külastuse toimumisel 8-V-2011

«Regina Coeli» Veneetsia ja Aquileia pastoraalide külastuse toimumisel 8-V-2011

Benedictus XVI

Püha Julianuse park – Mestre, 8. mai 2011

Aquileia ja Veneetsia pastoraalse külastuse käigus, enne “Regina Coeli” lausumist, Benedictus XVI palus Neitsit, et ta toetaks ja “tugevdaks uue evangeliseerimisega koostööd tegevate arvukate ilmikute tegevust” ning nende seas nimetas ta Neokatehhumeenilist Teed.

Kallid vennad ja õed! Selle piduliku Euharistilise pühitsemise lõpus, pöörame pilgu Maarja poole, Regina Caeli. Paasapüha päikesetõusul, Temast sai Ülestõusnu Ema ja tema ühtsus Temaga on nii sügav, et seal, kus on Poeg, ei saa puududa Ema. Nendes imeilusates kohtades, Jumala ilu and ja märk, paljud Pühakojad, kirikud ja kabelid on pühendatud Maarjale! Temas peegeldub Kristuse särav pale. Kui me järgime teda kuulekalt, juhib Neitsi meid Temani. Neil Paasapüha aja päevadel, laskem end ülestõusnud Kristuse poolt vallutada. Temas algab uus armastuse ja rahu maailm, mis on iga inimsüdame sügav püüdlus. Issand lubagu teil, nende pika kristliku ajaloo rikaste Maade elanikele, elada Evangeeliumit sündiva Kiriku eeskujul, milles “usklike kogul oli üks süda ja üks hing” (Ap 4,32). Palume Pühimat Maarjat, kes toetas oma Poja esimesi tunnistajaid Hea Uudise kuulutamisel, et ta toetaks ka täna Preestrite apostellikke raskusid; muudaks viljakaks Religioossete tunnistusi; julgustaks vanemate igapäevast tegu usu edasi andmisel oma lastele; valgustaks noorte teekonda, et nad kõndiksid usaldusega vanemate usu poolt taotud teel; täidaks vanurite südameid kindla lootusega; lohutaks oma lähedusega haigeid ja kõiki kannatajaid; tugevdaks uue evangeliseerimisega Kihelkondades ja Ühingutes koostööd tegevate arvukate ilmikute tegevust, nagu skaudid ja Katoliiklik Tegevus, nii juurdunud ja kohalolev neis Maades, Liikumistes, mis oma karismade ja oma tegevuse mitmekesisusega on kirikliku materjali rikkuse sümbol – ma mõtlen Focolare Liikumisele, Osadus ja Vabastamisele või Neokatehhumeenilisele Teele, et mõndasid välja tuua. Julgustan kõiki töötama tõelise osaduse vaimuga selles suures istanduses, kuhu Issand on kutsunud meid tegutsema. Maarja, Ülestõusnu ja Kiriku Ema, palveta meie eest! (*) Vrd «Rooma Vaatleja», 9.-10. mai 2011.