«Regina Coeli» bezoek aan Aquileia en Venecia 8-V-2011

«Regina Coeli»bezoek aan Aquileia en Venecia 8-V-2011

Benedictus XVI

Park Sint Julián – Mestre, 8 mei  2011

Tijdens het pastorale bezoek aan Aquileia en Venetië, vóór de recitatie van de “Regina Coeli”, vroeg Benedictus XVI om Onze Lieve Vrouw aan te roepen om “het werk van talrijke leken die actief meewerken aan de Nieuwe Evangelisatie” te steunen en te versterken en onder hen heeft hij zich de Neocatechumenale Weg herinnerd.

“Beste broeders en zusters:
Aan het einde van deze plechtige eucharistieviering richten we onze blik op Maria, Regina Coeli. Bij de dageraad van Pasen werd ze de Moeder van de Verrezene en haar eenheid met hem is zo diep dat waar de Zoon aanwezig is, de Moeder niet afwezig kan zijn. Hoeveel heiligdommen, kerken en kapellen zijn er op deze prachtige plaatsen, geschenk en teken van de schoonheid van God, aan Maria gewijd! Daarin wordt het stralende gezicht van Christus weerspiegeld. Als we haar volgzaam volgen, leidt de Maagd ons naar Hem. Laten we ons in deze dagen van Pasen laten overwinnen door de verrezen Christus. In hem begint de nieuwe wereld van liefde en vrede die de diepe aspiratie van ieder mensenhart vormt. Moge de Heer degenen onder u die in deze landen wonen, rijk aan een lange christelijke geschiedenis, toestaan ​​het evangelie na te leven volgens het model van de kerk in wording, waarin ‘de groep gelovigen één hart en één ziel had’ (Handelingen 4, 32). Laten we de Allerheiligste Maria aanroepen, die de eerste getuigen van haar Zoon ondersteunde in de prediking van het Goede Nieuws, zodat zij ook de apostolische inspanningen van priesters vandaag kan steunen; maak het getuigenis van religieuze mannen en vrouwen vruchtbaar; moedigen het dagelijkse werk van ouders aan bij de eerste overdracht van het geloof aan hun kinderen; het pad van jonge mensen verlichten zodat ze vol vertrouwen verder kunnen gaan op het pad dat door het geloof van hun ouders is gevolgd; Vul de harten van ouderen met vaste hoop; troost met uw nabijheid tot de zieken en allen die lijden; het werk versterken van de vele leken die actief meewerken aan de Nieuwe Evangelisatie, in parochies, in verenigingen, zoals Scouts en Catholic Action – zo diep geworteld en aanwezig in deze landen – en in bewegingen, die met de verscheidenheid van hun charisma’s en hun acties zijn een teken van de rijkdom van het kerkelijke weefsel – ik denk aan werkelijkheden zoals de Focolarebeweging, Communie en Bevrijding of de Neocatechumenale Weg, om er maar een paar te noemen. Ik moedig iedereen aan om in een ware geest van gemeenschap te werken in deze grote wijngaard waartoe de Heer ons heeft geroepen. Maria, Moeder van de Verrezene en van de Kerk, bid voor ons! ».