AUDIENCJA PRYWATNA DLA WSPÓLNOT NEOKATECHUMENALNYCH Z HISZPANII I Z IVREA 7-12-1986

AUDIENCJA PRYWATNA DLA WSPÓLNOT NEOKATECHUMENALNYCH Z HISZPANII I Z IVREA 7-12-1986

Św. Jan Paweł II

Watykan, Sala Klementyńska, 7 grudnia 1986 r. *

Papież przyjął dziś rano na audiencji prywatnej członków wspólnot neokatechumenalnych z 5 parafii z Hiszpanii i jednej z Ivrea (Włochy), odbywających pielgrzymkę do grobu św. Piotra i do Świętego Domu w Loreto. Oto wypowiedź Ojca świętego:

«Powodem mojej szczególnej radości jest spotkanie z wami, bracia i siostry ze wspólnot neokatechumenalnych, którzy przybyliście wyznać waszą wiarę chrześcijańską, głosić wiarę i poprzez waszą wizytę w Rzymie składacie wyznanie katolickości, powszechności wobec Następcy Piotra na tym ważnym etapie waszej drogi neokatechumenalnej – pielgrzymki do centrum chrześcijaństwa w XX wieku; ponadto wyrażacie waszą wolę jedności i wierności Kościołowi Chrystusa. Na waszej drodze nie mogło zabraknąć odwiedzin matki; dlatego złożycie u stóp Najświętszej Dziewicy wasze oczekiwania i wasze apostolskie pragnienia, aby przez wstawiennictwo Maryi jej Boski Syn uczynił prawdziwie owocnym wasze świadectwo modlitwy, ofiary, miłości i służby braciom. Na waszej drodze głoszenia Dobrej Nowiny o Królestwie pragnę dodać wam odwagi, abyście byli nosicielami orędzia nadziei. Powtarzam wam zachętę św. Piotra: „Bądźcie zawsze gotowi do uzasadnienia waszej nadziei wobec każdego, kto się tego od was domaga”. Niech ten okres liturgiczny, w którym żyjemy, stanie się wielkim oczekiwaniem na przyjście Odkupiciela, Tego, który przynosi pokój, jakiego świat dać nie może. W moich modlitwach powierzam was Maryi, która jest wzorem nadziei, aby wasze hojne posługiwanie ewangeliczne, w pełnej jedności z pasterzami Kościoła, przyniosło obfite owoce życia chrześcijańskiego. Wszystkich was z serca błogosławię: starców i dzieci, braci i siostry, was wszystkich. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego».

(*) Por. «L’Osservatore Romano», 9-10 grudnia 1986.