Zahvalan sam Gospodinu i ovom Sveučilištu na ovom događaju, koji zapečaćuje dug put zbližavanja i prijateljstva između Neokatekumenskog puta i židovskog naroda, koji je započeo s Carmen Hernández i njezinim putovanjem u Izrael 1963.-64. i koji je promoviran od Deklaracija “Nostra Aetate” Drugog Vatikanskog koncila 1965.

Ponovno otkrivanje korijena naše starije braće i očeva u vjeri, potaknuto Konstitucijom Dei Verbum, koja je potvrdila jedinstvo između Starog i Novog zavjeta i koju je Neokatekumenski put stavio u praksu tijekom više od pedeset godina u tjednom slavlju Riječi Božje, rodilo je, u braći Puta, ljubav prema židovskom narodu.

Kiko Argüello

Madrid, 19. listopada 2021.


https://vimeo.com/event/1336721
Share: