Jestem wdzięczny Panu za to wydarzenie, które zamyka długą drogę zbliżenia i przyjaźni między Drogą Neokatechumenalną a narodem żydowskim, zapoczątkowaną przez Carmen Hernández jej podróżą do Izraela w latach 1963-64, a promowaną przez Deklarację „Nostra Aetate” Soboru Watykańskiego II z 1965 roku.

Ponowne odkrycie korzeni naszych starszych braci w wierze, któremu sprzyjała Konstytucja Dei Verbum, potwierdzająca jedność między Starym i Nowym Testamentem, a które Droga Neokatechumenalna wciela w życie od ponad 50 lat w cotygodniowej celebracji Słowa Bożego, zrodziło w braciach Drogi Neokatechumenalnej miłość do narodu żydowskiego.

Kiko Argüello

Madryt, 19 października 2021 r.


https://vimeo.com/event/1336721
Share: