Esu dėkingas Viešpačiui už šį įvykį, kuris užantspauduoja šį ilgą prisiartinimo ir draugystės ir kelią tarp Neokatechumenatinio kelio ir žydų tautos, kurį pradėjo Carmen Hernandez savo kelionėje į Izraelį dar 1963-64 metais bei kurį II Vatikano susirinkimas 1965 m. paskatino su deklaracija „Nostra Aetate”.

Mūsų vyriausiųjų brolių šaknų atradimas iš naujo Dei Verbum konstitucijos paskatinami, joje iškeliamas Senojo Testamento ir Naujojo Testamento vieningumas ir kuri Neokatechumenatinis kelias pritaikė praktiškai per daugiau nei 50-metį kassavaitinėje Dievo Žodžio liturgijos šventime, lėmė Neokatechumenatinio kelio brolių meilės žydų tautai gimimą.

Kiko Argüello

Madridas, 2021 m. spalio 19 d.


https://vimeo.com/event/1336721
Share: