Kardinolo Paul Josef Cordes prisiminimui

Esame dėkingi Dievui už šią brangią tarnystę Bažnyčioje Praėjusią naktį (2024 m. kovo 15 d.) Viešpats pasikviesdamas pas save kardinolą Paulą Josefą Cordesą apdovanojo amžinojo gyvenimo prizu. Visa Bažnyčia, o ypač Neokatechumenatinis kelias, yra jam ypač dėkingas už darbą, kurį jis atliko per daugelį savo gyvenimo metų, jo išmintingais patarimais lydėdamas daugelio bažnytinių bendruomenių ir asociacijų gimimą ir augimą – palaipsniui įvedant į Bažnyčią. Dauguma šių judėjimo klestėjo po II

Kiko Arguello „Il Messia” (Mesijas)

Trieste, Italija – 2023m. lapkričio 19 d.- 19:00 (GMT +2) Poema skirta kankiniams Ypač svarbi premjera įvyks lapkričio 19 d., sekmadienį, 18 val. (19 val. Lietuvoje), Triesto Verdi teatre. Pirmiausia reikia pabrėžti patį kūrinį „Mesijas“, kurį sudaro trys momentai: „Akedà“, „Jeruzalės dukros“ ir „Mesijas, liūtas, kad nugalėtų“. Simfoninio pojūtio triptikas, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka fortepijonas. Patys pavadinimai nurodo tris Išganymo istorijos epizodus: Abraomo sūnaus Izaoko auka. „Akedà” : hebrajiškas žodis,

Carmen Hernandez beatifikacijos ir kanonizacijos proceso atidarymo renginys

Tiesioginė transliacija Madridas (Ispanija), 2022m. gruodžio 4 d., 18:00 val. (GMT+01:00) Madrido arkivyskupija Madrido Francisco de Vitoria universiteto sporto salė. Pirmininkauja Madrido arkivyskupas kardinolas Carlos Osoro. Dalyviai: Kiko Argüello, t. Mario Pezzi, Ascensión Romero, Nazareto šeimos fondai Romoje ir Madride. Postulatorius: Carlos Metola.

Kiko Arguello kalba paskyrus „Garbės daktaro” laipsnį

Solemne Acto de Investidura como Doctores Honoris Causa de D. Francisco José Gómez de Argüello y del Rabino David Shlomo Rosen from Equipo Audiovisual on Vimeo. (Francisco de Vitoria universitetas – Madridas) Dėkoju Viešpačiui ir šiam universitetui už šį įvykį užantspauduojantį Neokatechumenatinio Kelio ir žydų tautos suartėjimą ir draugystės kelią, kuris prasidėjo su Carmen Hernandez jos kelionės į Izraelį metu 1963 – 1964 m. ir kuris buvo iškeltas II Vatikano

Kiko Arguello pareiškimas po Madrido Francisco de Vitoria universiteto paskirto „Garbės daktaro” laipsnio, kartu su rabinu David Rosen

Esu dėkingas Viešpačiui už šį įvykį, kuris užantspauduoja šį ilgą prisiartinimo ir draugystės ir kelią tarp Neokatechumenatinio kelio ir žydų tautos, kurį pradėjo Carmen Hernandez savo kelionėje į Izraelį dar 1963-64 metais bei kurį II Vatikano susirinkimas 1965 m. paskatino su deklaracija „Nostra Aetate”. Mūsų vyriausiųjų brolių šaknų atradimas iš naujo Dei Verbum konstitucijos paskatinami, joje iškeliamas Senojo Testamento ir Naujojo Testamento vieningumas ir kuri Neokatechumenatinis kelias pritaikė praktiškai per