Kiko Arguello įrašas Carmen Hernandez 5-ųjų metinių progai paminėti Madrido katedroje

Brangūs broliai, Jėzaus Kristaus ramybė tebūna su jumis Šiandien, 2021-ųjų liepos 19 d. švenčiame Carmen penktąsias mirties metines. Meldžiamės prašant amžino poilsio, kad galėtų džiaugtis amžinai Viešpaties akivaizdoje. Carmen buvo nuostabi moteris, įsimylėjusi Viešpatį, Bibliją ir Eucharistiją. Dėkoju Dievui už Carmen, ji buvo labai gili moteris, autentiška ir laisva santykiuose su visais. Mylėjo Kristų ir Bažnyčią, o popiežių virš visko. Iš meilės Bažnyčiai ir broliams pasiliko šalia manęs 50 metų,

Carmen Hernandez penktosios mirties metinės

Neokatechumenatinio kelio ko-iniciatorės, kartu su Kiko Arguello, Carmen Hernandez 5-ųjų mirties metinių progą šį pirmadienį, liepos 19 d. 20 val. Madride, būs švenčiama iškilminga Eucharistija, kuriai vadovaus Madrido arkivyskupas, kardinolas Osoro. Šventėje dalyvaus šimtai brolių iš neokatechumenatinių bendruomenių, dauguma iš Madrido ir lydės gausūs būrys prezbiterių. Eucharistijos pabaigoje, kurioje melsis už Carmen amžinąjį atilsį, bylos postulatorius Carlos Metola įteiks kardinolui oficialų prašymą, kad būtu atveriamas beatifikacijos byla, po to, kai buvo surinkti 16.000

PRANEŠIMAS APIE T. MARIO PEZZI SVEIKATOS BŪKLĘ (ANTRADIENIS, BALANDŽIO 13 D.)

Brangūs broliai! Kristus prisikėlė! Pranešame, kad t. Mario buvo išleistas iš ligoninės ir gydosi namuose. Nuoširdžiai dėkojame už maldas šiuo ligos metu ir prašome tebesimelsti už Kiko ir t. Mario iki visiško pasveikimo. Prisikėlusiojo ramybė tebūna su jumis visais! Kiko, t. Mario ir Ascensión

PRANEŠIMAS APIE T. MARIO PEZZI SVEIKATOS BŪKLĘ (PIRMDIENA, BALANDŽIO 12 D.)

KRISTUS PRISIKĖLĖ! ALELIUJA! Broliai, pranešame jums džiugią žinią apie t. Mario sveikatos gėrėjimą. Daktarai mums pasakė, kad rytoj arba poryt galėsime palikti ligoninę. Mes įspėsime, kai nutiks. Kol kas tebesimeldžiame už t. Mario ir Kiko prašant Viešpaties visiško jųdviejų pasveikimo. ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС! Kiko ir Ascensión

Pranešimas apie Kiko Argüello ir t. Mario Pezzi sveikatos būklę (ketvirtadienis, balandžio 8 d.)

KRISTUS TIKRAI PRISIKĖLĖ! ALELIUJA! Broliai, gavome pranešimą iš ligoninės, kad t. Mario sveikata gėrėja, nors tebėra prijungtas deguonis. Kiko po truputi sveikata gėrėja ir artėja prie normalumo. Tebesimeldžiame už judviejų visišką pasveikimą. Tegu Prisikėlusiojo džiaugsmas ir ramybė lydi šiomis paschalinėmis dienomis! Laimingos savaitės „in Albis”! Kiko ir Ascensión