Brangūs broliai,

Jėzaus Kristaus ramybė tebūna su jumis

Šiandien, 2021-ųjų liepos 19 d. švenčiame Carmen penktąsias mirties metines. Meldžiamės prašant amžino poilsio, kad galėtų džiaugtis amžinai Viešpaties akivaizdoje.

Carmen buvo nuostabi moteris, įsimylėjusi Viešpatį, Bibliją ir Eucharistiją. Dėkoju Dievui už Carmen, ji buvo labai gili moteris, autentiška ir laisva santykiuose su visais. Mylėjo Kristų ir Bažnyčią, o popiežių virš visko. Iš meilės Bažnyčiai ir broliams pasiliko šalia manęs 50 metų, nešant šią krikščionišką iniciaciją- Neokatechumenatinį kelią.

Tikime, kad Carmen yra su Viešpačiu, jau dalyvauja šventėje. Nuostabi moteris, išties dosni. Labai reikšminga moteris Bažnyčiai! Visada gyveno įsimylėjusi Viešpatį. Jeigu jūs skaitytumėte jos dienoraštį, viską, ką ji sakydavo buvo: «Jėzau, myliu tave, myliu tave!» Kiekviename puslapyje: «Myliu tave, myliu tave!» Mylėti Viešpatį yra vienintelė tiesa. Dykumos tėvai sako: «Mylėk Kristų ir paskui tave seks tūkstančiai.» Aš maniau, kad žmones sekė paskui mane, bet kaskart suvokiu, kad tūkstančiai brolių yra kelyje Carmen ir jos meilės Kristui dėka.

Todėl, tegul Carlos Metola, kaip postulatorius, išpildo visus reikalingus dalykus prie kardinolo Carlos Osoro, kad būtų galima pradėti beatifikacijos bylą.

Jūs sveikina t. Mario ir Ascension Romero. Melskitės už mus. Viešpaties ramybė.

Kiko Argüello

2021-ųjų liepos 19 d.

Share: