Popiežius priėmė Neokatechumenatinio kelio iniciatorių Kiko Arguello

Šiandien ryte, šeštadienį, 2024 m. sausio 27 d., popiežius Pranciškus privačioje audiencijoje pasveikino tarptautinę komandą, atsakingą už Neokatechumenatinį kelią: iniciatorių Kiko Argüello, tėvą Mario Pezzi ir Ascensión Romero. Audiencijos metu jie informavo Šventąjį Tėvą apie ką tik pasibaigusią Pasaulinę konvivenciją su daugiau nei 1000 keliaujančių katechistų atsakingų už Neokatechumenalinį kelią 136 tautose ir rektoriais iš 120 Redemptoris Mater seminarijų. Taip pat papasakojo apie tai, kaip gyveno keletą dienų gilios bendrystės

PRANEŠIMAS APIE T. MARIO PEZZI SVEIKATOS BŪKLĘ (ANTRADIENIS, BALANDŽIO 13 D.)

Brangūs broliai! Kristus prisikėlė! Pranešame, kad t. Mario buvo išleistas iš ligoninės ir gydosi namuose. Nuoširdžiai dėkojame už maldas šiuo ligos metu ir prašome tebesimelsti už Kiko ir t. Mario iki visiško pasveikimo. Prisikėlusiojo ramybė tebūna su jumis visais! Kiko, t. Mario ir Ascensión

PRANEŠIMAS APIE T. MARIO PEZZI SVEIKATOS BŪKLĘ (PIRMDIENA, BALANDŽIO 12 D.)

KRISTUS PRISIKĖLĖ! ALELIUJA! Broliai, pranešame jums džiugią žinią apie t. Mario sveikatos gėrėjimą. Daktarai mums pasakė, kad rytoj arba poryt galėsime palikti ligoninę. Mes įspėsime, kai nutiks. Kol kas tebesimeldžiame už t. Mario ir Kiko prašant Viešpaties visiško jųdviejų pasveikimo. ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС! Kiko ir Ascensión

Pranešimas apie Kiko Argüello ir t. Mario Pezzi sveikatos būklę (ketvirtadienis, balandžio 8 d.)

KRISTUS TIKRAI PRISIKĖLĖ! ALELIUJA! Broliai, gavome pranešimą iš ligoninės, kad t. Mario sveikata gėrėja, nors tebėra prijungtas deguonis. Kiko po truputi sveikata gėrėja ir artėja prie normalumo. Tebesimeldžiame už judviejų visišką pasveikimą. Tegu Prisikėlusiojo džiaugsmas ir ramybė lydi šiomis paschalinėmis dienomis! Laimingos savaitės „in Albis”! Kiko ir Ascensión

Pranešimas apie Kiko Argüello ir t. Mario Pezzi sveikatos būklę (trečiadienis, balandžio 7 d.)

KRISTUS PRISIKĖLĖ! ALELIUJA! Kiko: Broliai, dėkoju už maldas, kurios palaiko mane šiuo metu, kai esu silpnos sveikatos. Dėkoju gausiam vyskupų ir kardinolų būriui bei pat popiežiui už rūpestį ir jų maldas už mane. Melskitės toliau už mane, bet ypatingai prašome maldos už tėvą Mario. Vakar jo Covid-19 testas buvo teigiamas. Kadangi buvo pakilusi temperatūra nuvežėme į ligoninę, kur mums pasakė kad Mario turi dviejų plaučių uždegimą. Dėl šios priežasties