Pranešimas apie Kiko Argüello ir t. Mario Pezzi sveikatos būklę (trečiadienis, balandžio 7 d.)

KRISTUS PRISIKĖLĖ! ALELIUJA! Kiko: Broliai, dėkoju už maldas, kurios palaiko mane šiuo metu, kai esu silpnos sveikatos. Dėkoju gausiam vyskupų ir kardinolų būriui bei pat popiežiui už rūpestį ir jų maldas už mane. Melskitės toliau už mane, bet ypatingai prašome maldos už tėvą Mario. Vakar jo Covid-19 testas buvo teigiamas. Kadangi buvo pakilusi temperatūra nuvežėme į ligoninę, kur mums pasakė kad Mario turi dviejų plaučių uždegimą. Dėl šios priežasties