© Vatican Media

Kai charizma arba bažnytinis judėjimas yra steigiamajame etape „įkūrėjas nėra keičiamas, jis toliau tęsia pirmyn… Todėl Dekrete kalbama apie įsteigėjus visam gyvenimui”.

Šią informaciją (2021-09-16( Šventasis Sostas paskelbė Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos surengtame pasitarime su visų asociacijų, bažnytinių judėjimų bei naujų bendruomenių tikinčiaisiais.

Šiais žodžiais Šventasis Tėvas patvirtino tai, ką kiek ankščiau (privačioje audiencijoje rugsėjo 3 d.) buvo pasakęs Neokatechumenatinio kelio ekipai, Kiko Argüello, tėvam Mario Pezzi bei Ascensión Romero.

Šią progą popiežius pripažino, kad Neokatechumenatinio kelio prigimtis nėra būti asociacija arba kokiu nors judėjimu, bet krikščioniška iniciacija vedanti į Krikšto atradimą iš naujo bei į dievišką gyvenimą mumyse.

Susitikime su Dikasterija popiežius pabrėžė: ” Mes turime suprasti, kad evangelizacija yra įsakymas kylantis iš Krikšto… tas, kuris yra pakrikštytas, turi uždavinį evangelizuoti.”

Rugsėjo 3 d. vykusioje privačioje audiencijoje popiežius Pranciškus atnaujino savo pasitikėjimą Kiko ir jo ekipa, ragindamas tęsti misiją, kurią Viešpats jiems yra pavedęs. Taipogi jis džiaugėsi Carmen Hernandez kanonizacijos proceso pradžia Madrido arkivyskupijoje.

Share: