© Vatican Media

Wanneer een charisma of een kerkelijke realiteit zich in een stichtende fase bevindt, “wordt de stichter niet vervangen, hij gaat door…daarom wordt gesproken over ‘stichter bij leven’ in het Decreet”.

Dat is wat de Heilige Vader heeft verklaard tijdens de ontmoeting met alle verenigingen van gelovigen, kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen, die georganiseerd was door het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven, op 16 september 2021.

Met deze woorden heeft de Heilige Vader bevestigt wat hij eerder had verklaard aan het Internationale Team van de Neocatechumenale Weg, Kiko Argüello, Padre Mario Pezzi en Ascensión Romero, tijdens een audiëntie op 3 september jl.

Bij die gelegenheid heeft de paus de aard van de Neocatechumenale Weg erkend als een ‘christelijke inwijding’, die leidt tot de herontdekking van het Doopsel en het Goddelijk leven in ons, en niet als een ‘Vereniging’ of ‘ Beweging’.

De paus heeft daarnaast tijdens de ontmoeting met het Dicasterie onderstreept: “Wij moeten begrijpen dat de evangelisatie een mandaat is dat komt vanuit het Doopsel…wie gedoopt is, heeft de plicht om te evangeliseren.”

Tijdens de audiëntie op 3 september, heeft de Heilige Vader zijn vertrouwen op Kiko en zijn team opnieuw uitgesproken, door hen aan te moedigen om door te gaan met de missie die de Heer hen heeft toevertrouwd. Ook verheugde hij zich om de start van het zaligverklaringsproces van Carmen Hernández in Madrid.

Delen: