Paus Franciscus bevestigt Kiko Argüello “AD VITAM” (voor het leven)

Wanneer een charisma of een kerkelijke realiteit zich in een stichtende fase bevindt, “wordt de stichter niet vervangen, hij gaat door…daarom wordt gesproken over ‘stichter bij leven’ in het Decreet”. Dat is wat de Heilige Vader heeft verklaard tijdens de ontmoeting met alle verenigingen van gelovigen, kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen, die georganiseerd was door het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven, op 16 september 2021. Met deze woorden heeft