Paus Franciscus bevestigt Kiko Argüello “AD VITAM” (voor het leven)

Wanneer een charisma of een kerkelijke realiteit zich in een stichtende fase bevindt, “wordt de stichter niet vervangen, hij gaat door…daarom wordt gesproken over ‘stichter bij leven’ in het Decreet”. Dat is wat de Heilige Vader heeft verklaard tijdens de ontmoeting met alle verenigingen van gelovigen, kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen, die georganiseerd was door het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven, op 16 september 2021. Met deze woorden heeft

OPENING VAN HET ZALIGVERKLARINGSPROCES VAN CARMEN HERNÁNDEZ

Vijf jaar zijn verstreken sinds de dood van Carmen Hernández, de mede-initiator van de Neocatechumenale Weg met Kiko Argüello. In een Eucharistieviering waarin de aartsbisschop van Madrid, kardinaal Carlos Osoro, hoofdcelebrant was, werd een formeel verzoek ingediend om de zaak te openen voor het zaligverklaringsproces van deze uitzonderlijke vrouw die de recente geschiedenis van de kerk heeft getekend. Honderden leden van de Neocatechumenale Weg namen deel aan de viering, voornamelijk uit

Noot van Kiko Arguello voor de viering van de 5e sterfdag van Carmen in de kathedraal van Madrid

Dierbare broeders en zusters, De vrede van Jezus Christus zij met jullie allen. Vandaag, 19 juli 2021, vieren we de 5e sterfdag van Carmen en bidden we voor haar eeuwige rust, dat ze voor eeuwig kan genieten van de aanwezigheid van de Heer. Carmen was een voortreffelijke vrouw, verliefd op Christus, de Heilige Schrift en de Eucharistie. Ik dank God voor Carmen; ze was een diepzinnige vrouw, autentiek en vrij

De vijfde herdenking van de dood van Carmen Hernández wordt herdacht

Ter gelegenheid van de vijfde herdenking van het overlijden van Carmen Hernández, mede-initiatiefnemer van de Neocatechumenale Weg met Kiko Argüello, zal deze maandag 19 juli om 20.00 uur in Madrid een plechtige Eucharistie gevierd worden die zal worden voorgedragen door de Kardinaal aartsbisschop van Madrid, Carlos Osoro. De viering zal worden bijgewoond door honderden broeders, voornamelijk uit de neocatechumenale gemeenschappen van Madrid, en zal worden geconcelebreerd door tal van priesters.

Bericht gezondheidssituatie P. Mario Pezzi: ontslag uit het ziekenhuis (dinsdag 13 april)

Beste broeders en zusters Christus is verrezen! Wij laten jullie weten dat P. Mario is ontslagen uit het ziekenhuis en thuis aan het herstellen is.  Wij danken jullie hartelijk om de gebeden tijdens deze tijd van ziekte en we vragen jullie om door te gaan met bidden voor Kiko en P. Mario, om hun volledig herstel. De vrede van de verrezen Heer! Kiko, P. Mario en Ascensión

Bericht gezondheidssituatie P. Mario Pezzi (maandag 12 april)

CHRISTUS IS VERREZEN! HALLELUYA! Broeders en zusters, wij brengen goed nieuws over het herstel van P. Mario. De artsen hebben ons gezegd dat hij morgen of overmorgen weer naar huis mag; we laten jullie weten wanneer het zover is. Intussen blijven we bidden voor P. Mario en voor Kiko, door de Heer om het volledig herstel van beiden te vragen. ¡JRISTÓS VASKRIÉS! ¡VAÍSTINA VASKRIÉS! Kiko en Ascensión