Geboren in Ólvega (Soria – Spanje) op 24 november 1930. Ze brengt haar jeugd door in Tudela (Navarra). Als kind voelt ze de missionaire roeping onder invloed van de geest van St. Franciscus Xaverius. Ze studeert Scheikunde aan de Universiteit van Madrid. Gedurende enkele jaren is zij lid van het instituut “Misioneras de Cristo Jesús” en studeert ze theologie te Valencia. In 1964 leert ze Kiko Argüello kennen in de barakken van Palomeras Altas te Madrid. Na het Evangelie aan de armen te hebben verkondigd met wie ze samen leven, leidt de Heer hen tot een theologisch-catechetische synthese gebaseerd op het Woord Gods, de Liturgie en de Gemeenschap, wat de basis zal worden van de Neocatechumenale Weg. De statuten hiervan worden in 2008 door de Heilige Stoel goedgekeurd. De toenmalige aartsbisschop van Madrid, mgr. Casimiro Morcillo, moedigt hen aan om de Weg te verspreiden in de parochies. Gedurende meer dan vijftig jaar geeft ze haar leven, samen met Kiko Argüello, door het Evangelie te verkondigen in de hele wereld. Ze had een immense liefde voor Jezus Christus, de Kerk, de Maagd Maria, de paus, de liturgie, de Heilige Schrift en de Joodse wortels van het christendom. Ze overlijdt in Madrid op 19 juli 2016.

GEBED VOOR PRIVÉ-DEVOTIE

Om genades en gunsten op voorspraak van Carmen Hernández te vragen
O God,
door de dienares Gods Carmen Hernández te kiezen
als mede-initiator van de Neocatechumenale Weg,
schonk U haar een grote liefde voor Jezus Christus en de Kerk,
voor de Heilige Schrift en voor het liturgisch gebed,
een vurige ijver voor de itinerante verkondiging van het Evangelie,
en trouw aan U tijdens de beproeving van het kruis;
verleen mij, op haar voorspraak,
om trouw te zijn aan het doopsel dat ik heb ontvangen
en, als het Uw wil is, de genade die ik U vraag.
Door Christus onze Heer, Amen.
Onze Vader. Weesgegroet. Eer aan de Vader.
In overeenstemming met de decreten van Urbanus VIII, wil men op geen enkele wijze het oordeel van het Kerkelijk gezag voor zijn. MET KERKELIJKE LICENTIE VAN HET AARTSBISDOM MADRID.


Gebedsprentje downloaden
Delen: