Dzimusi Olveigā (Soria, Spānija) 1930. gada 24. novembrī. Jaunību pavadīja Tudelā (Navara). Kopš jaunības, Sv. Franciska Ksaverija gara ietekmēta, viņa jūt misionāro aicinājumu. Madrides Universitātē mācījās ķīmiju. Dažus gadus viņa ņēma dalību „Kristus Jēzus misionāru institūtā” un mācās teoloģiju Valensijā. 1964. gadā iepazinās ar Kiko Arguello Madrides Palomeras Altas būdiņu rajonā. Pasludinājuši Evaņģēliju nabagiem ar kuriem dzīvoja, Kungs viņus pieveda pie teoloģiski-katehetiskās sintēzes, kas balstās uz Dieva Vārdu, liturģiju un kopienu, kas pēc tam kļūs par Neokatehumenālā Ceļa pamatiem. Vēlāk Madrides arhibīskaps Casimiro Morcillo palīdzēja to izplatīt draudzēs. Vairāk kā 50 gadus, kopā ar Kiko Arguello, atdeva savu dzīvi sludinādama Evaņģēliju visā pasaulē. Viņai bija milzīga mīlestība uz Jēzu Kristu, Baznīcu, Dievmāti, pāvestu, Svētajiem Rakstiem un Kristietības ebreju saknēm. Nomira Madridē 2016. gada 19. jūlijā.

LŪGŠANA PRIVĀTAI GODINĀŠANAI

(Lai lūgtu žēlastības un labumus caur Carmen Hernandez aizbildniecību)
Ak Dievs,
izvēlēdams  Carmen Hernandez
kā Neokatehumenālā Ceļa līdzdibinātāju,
apveltīji  viņu ar lielu mīlestību uz Jēzu Kristu un Baznīcu,
Svētajiem Rakstiem un liturģisko lūgšanu,
ar karstu dedzību sludināt Evaņģēliju ceļojot,
ar uzticību Tev krusta pārbaudījumā;
dod man, caur viņas aizbildniecību,
būt  uzticīgam(-ai) Kristībām, ko esmu saņēmis(-usi),
un,  ja tā ir Tava griba, žēlastību, ko es lūdzu.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.
Tēvs mūsu. Esi sveicināta. Gods.
Atbilst Urbana VIII dekrētiem, nekādā gadījumā vēlama tiesa ar Baznīcas autoritāti . AR EKLĒZIĀLO LICENCI
Share: