Gimė 1930-ųjų lapkričio 24 d. Olvegoje (Sorija, Ispanija). Vaikystę praleido Tudeloje (Navara). Nuo pat jaunystės, Šv. Pranciškaus Ksavero dvasios paskatinama, jautė misijinį pašaukimą. Madrido Universitete mokėsi Chemijos mokslų. Kelis metus praleidžia „Kristaus Jėzaus misionierių institute“ bei Valensijoje mokosi teologijos. 1964 metais Madrido Palomeras Altas lūšnynuose susipažįsta su Kiko Arguello ir paskelbus Evangeliją ten kartu gyvenusiems vargšams, Viešpats priveda prie teologiškai-katechetiškos sintezės, kuri remiasi Dievo žodžiu, liturgija ir bendruomene. Kieki vėliau, tai taps Neokatechumenatinio kelio pamatais. Madrido arkivyskupas Casimiro Morcillo skatina plėsti parapijose. Per daugiau nei 50 metų laiką, kartu su Kiko Arguello, atidavė savo gyvenimą Evangelijos skelbimui visame pasaulyje. Ji labai mylėjo Jėzų Kristų, Bažnyčią, Mergelę Mariją, popiežių, liturgiją, Šventuosius Raštus bei Krikščionybės žydiškas šaknis. Mirė Madride 2016-ųjų liepos 19 d..

MALDA PRIVAČIAM PAMALDUMUI

(Skirta maldai prašant malonių Carmen Hernandez užtariant)
O Dieve,
išrinkdamas Carmen Hernandez,
kaip Neokatechumenatinio kelio iniciatorę kartu su Kiko Arguello,
apdovanojai ją didele meile Jėzui Kristui, Bažnyčiai,
Šventiesiems Raštams ir liturginei maldai;
karščiu užsidegimu Evangelijos skelbimui keliaujant;
ir ištikimybe Tau kryžiaus išbandyme.
Suteik man, jai užtariant,
būti ištikimam(-ai) Krikštui, kurį esu gavęs(-usi)
ir jeigu tokia Tavo valia, malonę, kurią prašau.
Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
Tėve mūsų. Sveika Marija. Garbė Dievui.
Atitinka Urbono VIII dekretus, nieku būdu ieškoma Bažnytinio autoriteto teismo. SU BAŽNYTINE LICENZIJA
Share: