Carmen Hernandez Berrera blev født i Ólvega (Soria) den 24. november 1930. Sin barndom tilbragte hun i Tudela (Navarra). Allerede som barn følte hun et kald til missionen under indflydelse af den hellige Frans Xaviers ånd. Hun studerede kemi på universitetet i Madrid. I nogle år var hun medlem af “Instituto de Misioneras de Cristo Jesús” og studerede teologi i Valencia. I 1964 mødte hun Kiko Argüello i slumkvarteret Palomeras Altas i Madrid, og efter at have forkyndt evangeliet for de fattige, som de boede sammen med, førte Herren dem til en teologisk-kateketisk syntese baseret på Guds ord, liturgien og kommunitetet, som skulle blive grundlaget for Den Neokatekumenale Vandring, hvis statutter blev endeligt godkendt af Den Hellige Stol i 2008. Den daværende ærkebiskop af Madrid, Mons. Casimiro Morcillo, opfordrede dem til at udbrede Vandringen i sognene. I mere end 50 år gav hun sit liv sammen med Kiko Argüello for at forkynde evangeliet i hele verden. Hun havde en grænseløs kærlighed til Jesus Kristus, Kirken, Jomfru Maria, Paven, liturgien, Den hellige Skrift og Kristendommens jødiske rødder. Hun døde i Madrid den 19. juli 2016.

BØN TIL PRIVAT ANDAGT

For at opnå nådesbevisninger og bønhørelser på forbøn af Carmen Hernández
O Gud,
ved at udvælge Guds Tjenerinde Carmen Hernández
som medinitiativtager til Den Neokatekumenale Vandring
gav du hende en stor kærlighed til Jesus Kristus og Kirken,
til De Hellige Skrifter og til den liturgiske bøn,
en brændende iver til vandrende at forkynde evangeliet
og trofasthed mod dig i korsets prøvelse;
giv mig på hendes forbøn,
at være trofast mod den dåb, jeg har modtaget
og, hvis det er din vilje, den nåde, jeg beder dig om.
ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen
Fader Vor, Hil dig Maria. Ære være Faderen…
I overensstemmelse med Urban VIIIs dekreter er der på ingen måde tale om at foregribe
den kirkelige autoritets afgørelse. MED DEN KIRKELIGE ØVRIGHEDS TILLADELSE. ´


Hent billede
Share: