Zahvalnost Neokatekumenskog puta za novog sveca, Pavla VI.

Rim, 19. listopada 2018. Neokatekumenski put posebno je zahvalan Gospodinu i Crkvi što je u nedjelju 14. listopada 2018. upisao papu Pavla VI. u knjigu svetaca. On je bio prvi papa koji je poticao i podržavao početke ove karizme kada je još bila gotovo nepoznata, prepoznajući ju kao plod Koncila i znak nade za Crkvu. U prvom nas je susretu, 8. svibnja 1974., iznenadio velikom naklonošću kojom nas je dočekao,