Angelus op het Sint-Pietersplein, 29 oktober 2006

Angelus op het Sint-Pietersplein, 29 oktober 2006

Benedictus XVI

Sint-Pietersplein, 29 oktober 2006

In het ‘Angelus’ van vandaag spreekt paus Benedictus XVI, zonder direct de Neocatechumenale Weg te noemen, over catechetische ervaringen die aan jongeren en volwassenen worden voorgesteld en die een volwassen en bewuste manier mogelijk maken om het geloof te herontdekken, om vervolgens een verbintenis aan te gaan. consistent getuigenis en bevestigt dat dit werk vandaag de dag erg belangrijk is.

“Beste broeders en zusters:
In het evangelie van deze zondag (Mk 10, 46-52) lezen we dat, terwijl de Heer door de straten van Jericho loopt, een blinde man genaamd Bartimeüs hem aanspreekt met luide stem: “Zoon van David, heb medelijden met mij. ”. Dit gebed raakt het hart van Christus, die stopt, hem roept en hem geneest. Het beslissende moment was de directe, persoonlijke ontmoeting tussen de Heer en de man die leed. Ze staan ​​tegenover elkaar: God, met zijn verlangen om te genezen, en de mens, met zijn verlangen om genezen te worden. Twee vrijheden, twee convergerende testamenten: “Wat wil je dat ik je doe?”, Vraagt ​​de Heer. “Laat hem zien”, antwoordt de blinde man. “Ga weg, uw geloof heeft u genezen.” Met deze woorden is het wonder volbracht. Vreugde van God, vreugde van de mens.
En Bartimeüs, nadat hij zijn gezichtsvermogen heeft herwonnen – het evangelie vertelt het – “volgt hem op de weg”, dat wil zeggen, hij wordt zijn discipel en gaat met de Meester naar Jeruzalem om met hem deel te nemen aan het grote mysterie van de zaligheid. Dit verhaal, in zijn fundamentele aspecten, roept de route op van de catechumene naar het sacrament van het doopsel, dat in de oude Kerk ook wel ‘verlichting’ werd genoemd.
Geloof is een pad van verlichting: het vertrekt vanuit de nederigheid om te erkennen dat hij verlossing nodig heeft en bereikt een persoonlijke ontmoeting met Christus, die ons oproept om Hem te volgen op het pad van liefde. Volgens dit model worden de routes van de christelijke initiatie gepresenteerd in de kerk, die ze voorbereiden voor de sacramenten van de doop, het vormsel en de eucharistie. In plaatsen van oude evangelisatie, waar kinderen gewoonlijk worden gedoopt, krijgen jongeren en volwassenen ervaringen van catechese en spiritualiteit aangeboden die hen in staat stellen een pad van herontdekking van het geloof op een volwassen en bewuste manier te bewandelen, om vervolgens een coherente toewijding aan te nemen van getuigenis.

Hoe belangrijk is het werk dat op dit gebied door pastoors en catechisten wordt gedaan! De herontdekking van de waarde van zijn doopsel is de basis van de missionaire inzet van elke christen, omdat we in het evangelie zien dat wie zich door Christus laat fascineren, alleen kan getuigen van de vreugde om in zijn voetsporen te treden. In deze maand oktober, speciaal gewijd aan de zending, begrijpen we veel beter dat we juist op grond van het doopsel een aangeboren missionaire roeping hebben.
Laten we een beroep doen op de tussenkomst van de Maagd Maria, zodat de missionarissen van het Evangelie zich kunnen vermenigvuldigen. Moge iedere gedoopte persoon, innig verenigd met de Heer, zich geroepen voelen om tot alle liefde van God te verkondigen met het getuigenis van zijn leven.