Toespraak voor de veertig jaar van het begin van de Camino 10-I-2009

Toespraak voor de veertig jaar van het begin van de Camino 10-I-2009

Benedictus XVI

Vaticaanse Basiliek, 10 januari 2009

Op 10 januari 2009 werd in de Sint-Pietersbasiliek, vol met broeders uit de gemeenschappen, met een korte maar plechtige daad de 40 jaar van de Neocatechumenale Weg gevierd in het bisdom Rome. De Heilige Vader werd vergezeld door kardinaal-vicaris Agostino Vallini en kardinaal Stanislaw Rylko, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Leken. In de basiliek was onder andere ook de nieuwe prefect van aanbidding, kardinaal Antonio Cañizares.
Aan het begin van de act, voorgezeten door de Heilige Vader Benedictus XVI, presenteerde Kiko aan alle aanwezigen de eerste gemeenschap van het Heilig Sacrament en de Heilige Canadese Martelaren die 40 jaar van de Weg viert, de eerste gemeenschap van de Bonne Nouvelle in Parijs, de 14 “Communitates in missionem” uit Rome die vertrekken naar de moeilijkste periferieën van het bisdom, de 14 “Missio ad gentes” van de 5 continenten, de 200 nieuwe families die op missie vertrekken naar verschillende delen van de wereld, de 700 rondtrekkende catechisten die verantwoordelijk zijn voor de Neocatechumenal Way in the Nations, de 500 gemeenschappen die aanwezig zijn in 103 parochies van het bisdom Rome.
Dan was er de plechtige verkondiging van het evangelie van Mt 10,5-42, gedaan door pater Mario en daarna de toespraak van de paus.
Na de toespraak zegende de Heilige Vader en droeg het kruisbeeld over aan degenen die weggingen. Na het Onze Vader en een boodschap van Carmen Hernández die zich de pausen wilde herinneren die de geschiedenis van de Weg hebben getekend – van Pius XII, voor de liturgische vernieuwing, tot Johannes XXIII voor het Concilie, tot Paulus VI, Johannes Paulus I en Johannes Paulus II – samen met de congregaties die ons het meest hebben gevolgd en kardinalen Paul Cordes en Stanislaw Rylko, heeft de hele vergadering plechtig het “Te Deum” van dank gezongen.

De Paus sprak de aanwezigen toe met de volgende woorden:

Verzenden van de Ad Gentes-missies vanuit San Pedro

«Beste broers en zussen:
Het is met grote vreugde dat ik jullie vandaag zo velen ontvang ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van het begin van de Neocatechumenale Weg in Rome, dat momenteel vijfhonderd gemeenschappen telt. Ik richt mijn hartelijke groeten aan u allen. Op een bepaalde manier groet ik kardinaal-vicaris Agostino Vallini, evenals kardinaal Stanislaw Rylko, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Leken, die u met toewijding heeft gevolgd op het pad van goedkeuring van uw statuten. Ik groet degenen die verantwoordelijk zijn voor de Neocatechumenale Weg: de heer Kiko Argüello, die ik van harte bedank voor de enthousiaste en enthousiaste woorden waarmee hij de gevoelens van jullie allemaal heeft vertolkt. Ik groet mevrouw Carmen Hernández en pater Mario Pezzi. Ik groet de gemeenschappen die op missie gaan naar de periferieën die Rome het meest nodig hebben, naar degenen die van “Missio ad gentes” op de vijf continenten gaan, naar de tweehonderd nieuwe rondtrekkende families, naar de zevenhonderd rondreizende catechisten die verantwoordelijk zijn voor de Neocatechumenale Weg in de verschillende landen. Bedankt iedereen. Moge de Heer met je zijn.

Onze ontmoeting vandaag vindt plaats aanzienlijk in de Vaticaanse basiliek, gebouwd op het graf van de apostel Sint Peter. Het was precies hij, de Prins van de Apostelen, die de vraag beantwoorden waarmee Jezus vroeg de Twaalf naar hun identiteit, bekende hij resoluut: ‘Jij u bent de Christus, de Zoon van de levende God ”(Mt 16:16). Vandaag heb je elkaar ontmoet hier om deze geloofsbelijdenis te vernieuwen. Uw aanwezigheid, dus talrijk en levendig, getuigt het van de wonderen die de Heer in de afgelopen vier decennia; geeft ook de inzet aan waarmee je wilt het pad voortzetten dat je bent begonnen, een pad van trouw volgen Christus en moedige getuige van zijn evangelie, niet alleen hier in Rome, maar waar de Voorzienigheid je brengt; een pad van volgzame naleving de richtlijnen van de voorgangers en van gemeenschap met alle anderen componenten van Gods volk. Dit is wat je wilt doen, bewust dat het helpen van de mannen van onze tijd om te vinden Jezus Christus, de Verlosser van de mens, vormt de missie van de Kerk en van allemaal gedoopt. De Neocatechumenal Way is in deze missie geïntegreerd kerkelijk als een van de vele paden die door de Geest zijn aangewakkerd Santo met het Vaticaans Concilie II voor de nieuwe evangelisatie.

Alle Het begon hier in Rome veertig jaar geleden, toen in de parochie van de Heilige Canadese Martelaren waren de eersten gemeenschappen van de Neocatechumenal Way. Hoe de Heer niet te zegenen de geestelijke vruchten die, door de methode van evangelisatie dat Solliciteert u, zijn ze in deze jaren opgehaald? Hoeveel weelderige energieën apostolische kerken zijn zowel onder priesters als onder priesters ontstaan leken! Hoeveel mannen en vrouwen, en hoeveel gezinnen die hadden weg van de kerkelijke gemeenschap of die de praktijk van Christelijk leven, door de aankondiging van het kerygma en de reisroute van herontdekking van de doop heeft hen geholpen om opnieuw te ontdekken opnieuw de vreugde van het geloof en het enthousiasme van de evangelische getuige! De recente goedkeuring van de statuten van de weg door de Raad Pauselijk voor de leken heeft achting en welwillendheid bezegeld dat de Heilige Stoel het werk dat de Heer heeft opgewekt voortzet uw initiatiefnemers. De paus, bisschop van Rome, bedankt voor de genereuze dienst die u aanbiedt aan de evangelisatie van deze stad en voor de toewijding waarmee u zich toont om de christelijke verkondiging tot stand te brengen alle omgevingen. Bedankt iedereen.

Uw apostolische actie, die al de moeite waard is, zal nog effectiever zijn in Terwijl je ernaar streeft om dat verlangen constant te cultiveren eenheid die Jezus bij het Laatste Avondmaal aan de Twaalf communiceerde. We hebben gehoord het lied: vóór de Passie, bad onze Verlosser intens dat zijn discipelen één ding waren, zodat de wereld zou zijn aangezet om in hem te geloven (vgl. Joh 17:21), aangezien die eenheid alleen kan komen uit de kracht van God. Deze eenheid, gave van de Heilige Geest en onophoudelijk zoeken naar gelovigen, maakt dat elke gemeenschap een levende en goed geïntegreerde articulatie in het mystieke Lichaam van Christus. De eenheid van de discipelen van de Heer behoort tot de essentie van de kerk en is een onmisbare voorwaarde voor hun evangelisatieactie vruchtbaar en geloofwaardig. Ik weet hoe ijverig de gemeenschappen van de Neocatechumenale weg in honderddrie parochies van Rome. Hetzelfde Hoewel ik u aanmoedig om door te gaan met deze verbintenis, raad ik u dringend aan versterk uw naleving van alle richtlijnen van de kardinaal dominee, mijn directe medewerker in de pastorale regering van het bisdom. Bedankt voor je “ja”, dat duidelijk uit het hart komt. De organische integratie van de Weg in diocesane pastorale zorg en de eenheid met de andere kerkelijke realiteiten zullen alle christelijke mensen ten goede komen en zal de inspanningen van het bisdom ten gunste van een aankondiging vruchtbaarder maken vernieuwd van het evangelie in onze stad. In feite is vandaag een brede missionaire actie die verschillende realiteiten omvat kerkelijk, die elk hun eigen originaliteit behouden charisma, handel in harmonie, probeer dat “pastorale geïntegreerd ”die het al mogelijk heeft gemaakt om significante resultaten te behalen. Y u, die u volledig ter beschikking stelt van de bisschop, zoals uw statuten zich herinneren, kunt u voor velen een voorbeeld zijn Plaatselijke kerken, die precies naar die van Rome kijken als model verwijzen.

Er zijn een andere geestelijke vrucht rijpte in deze veertig jaar waardoor Ik wil de Goddelijke Voorzienigheid met u bedanken: het is het grote aantal priesters en toegewijde personen die de Heer-Kiko heeft erover gesproken – is opgegroeid in uw gemeenschappen. Veel priesters zijn bezig met parochies en andere gebieden van diocesaan apostolaat, velen zijn rondreizende missionarissen in verschillende naties: zij verlenen genereuze dienst aan de Kerk van Rome, en de Kerk van Rome biedt een kostbare dienst aan evangelisatie in de wereld. Het is een echte “bron van hoop” voor de gemeenschap diocesaan van Rome en voor de universele Kerk. Ik bedank de rector en zijn medewerkers van het Redemptoris Mater Seminary in Rome voor de educatief werk dat ze uitvoeren. We weten dat uw taak niet gemakkelijk is, maar dat is het wel erg belangrijk voor de toekomst van de kerk. Ik moedig je daarom aan om ga door met deze missie en neem de formatieve richtlijnen over voorgesteld door zowel de Heilige Stoel als het bisdom. Het doel dat alle vormers moeten ernaar streven priesters voor te bereiden volledig geïntegreerd in de diocesane pastorie en pastorale zorg beide parochiaal en diocesaan.

Lieve broeders en zusters, de evangelische pagina die is afgekondigd heeft herinnerde aan de eisen en voorwaarden van de apostolische missie. De woorden van Jezus, die de evangelist Matteüs ons vertelt, weerklinken als een uitnodiging om niet ontmoedigd te worden door moeilijkheden, niet om zoek menselijk succes, wees niet bang voor misverstanden en zelfs van de vervolgingen. Ze moedigen alleen vertrouwen aan in de kracht van Christus, om zijn eigen kruis op te nemen en in de voetsporen te treden van onze Verlosser die, in deze kersttijd die nu ten einde loopt, Hij verscheen aan ons in de nederigheid en armoede van Bethlehem. Dat de Maagd Heilige, model van elke discipel van Christus en “huis van zegen”, zoals je hebt gezongen, help je om het mandaat met vreugde en trouw uit te voeren dat de Kerk u met vertrouwen toevertrouwt. Op hetzelfde moment dat ik je geef bedankt voor de service die je aanbiedt in de Kerk van Rome, Ik verzeker u van mijn gebed en vanuit mijn hart zegen ik u die hier bent aanwezig en voor alle gemeenschappen van de Neocatechumenale Weg verspreid over de hele wereld”.