Audièntie over het sturen van gezinnen en “Missio ad gentes” 6-III-2015

Audièntie over het sturen van gezinnen en “Missio ad gentes” 6-III-2015

Franciscus

Vaticaanstad – Paul VI-zaal, 6 maart 2015

«Beste broeders en zusters, goede morgen aan allen, en dank u zeer, ik groet u allen hartelijk en allereerst wil ik u bedanken voor uw bezoek aan de Paus. De taak van Petrus is om de broeders in het geloof te bevestigen. Dus ook u hebt met dit gebaar de opvolger van Peter willen vragen bevestigt zijn roeping, ondersteunt zijn missie, zegen zijn charisma. En ik bevestig vandaag iuw oproep, ik steun uw missie en ik zegen uw charisma.

En ik wil het doen! Ik doe het, niet omdat hij me heeft betaald: nee! Ik doe het omdat ik het wil.
Zij zullen in de naam van Christus naar de hele wereld gaan om zijn evangelie te brengen: Moge Christus hen voorafgaan, hen vergezellen en de zaligheid vervullen waarvan zij dragers zijn!

Samen met u groet ik de kardinalen en de bisschoppen die hen vandaag begeleiden en die in hun bisdommen hun missie ondersteunen. In het bijzonder groet ik de initiatiefnemers van de o Neocatechumenale Weg, Kiko Argüello en Carmen Hernández, samen met vader Mario Pezzi: Ik spreek ook mijn waardering en aanmoediging uit voor hen die alles, via de Camino, doen ten behoeve van de Kerk. Ik zeg altijd dat de Neocatechumenal Weg veel goeds doet aan de kerk.

Onze ontmoeting vandaag is een zendingsbericht, in gehoorzaamheid aan wat Christus van ons heeft gevraagd: “Ga de wereld rond en predik het evangelie aan ieder schepsel. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden ”(Mk 16: 15-16). En ik ben erg blij dat deze missie van jou is ontwikkeld dankzij christelijke gezinnen die, in gemeenschap bijeengekomen, de missie hebben om de tekenen van geloof te geven die mensen aantrekken voor de schoonheid van het evangelie, volgens de woorden van Christus: “Heb elkaar lief. zoals ik ze heb liefgehad; hierin zullen allen erkennen dat u mijn discipelen bent ”, (vgl. Joh 13,34), en“ Dat alles één moge zijn … opdat de wereld gelooft ”(vgl. Joh 17:21).

Deze gemeenschappen, geroepen door de bisschoppen, worden gevormd door een priester en voor vier of vijf gezinnen, met ook grote kinderen, en vormen een “missio ad gentes”, met een mandaat om degenen die niet zijn te evangeliseren Christenen. Niet-christenen die nog nooit van gehoord hebben Jezus Christus en de vele niet-christenen die zijn vergeten wie Hij was Jezus Christus, die Jezus Christus was: “gedoopte niet-christenen” wie secularisatie, wereldsgezindheid en zoveel andere dingen hebben geleid vergeet het geloof. Maak dat geloof wakker!

Nou ja zelfs voordat met het woord, is het met hun getuigenis van het leven waaruit het hart van de openbaring van Christus: dat God de mens liefheeft tot op het punt dat hij voor hem aan de dood heeft overgeleverd en die door de Vader is opgewekt om ons de genade te geven leven aan de rest. Aan deze geweldige boodschap heeft de wereld van vandaag een extreme behoefte. Hoeveel eenzaamheid, hoeveel lijden, hoeveel vervreemding van God in zoveel periferieën van Europa en Amerika en zoveel steden in Azië! Hoeveel behoefte heeft de man van vandaag alle ruimte om te voelen dat God van je houdt en dat liefde mogelijk is! Deze Christelijke gemeenschappen hebben, dankzij jullie, familie missionarissen de essentiële taak om deze boodschap zichtbaar te maken. En welke is de boodschap? Christus is verrezen, Christus leeft, Christus is onder ons.

U hebt de kracht ontvangen om alles achter te laten en naar verre landen te gaan dankzij een pad van christelijke initiatie, leefde in kleine gemeenschappen, waar je de immense rijkdom van je doopsel hebt herontdekt. Dit is de Neocatechumenale Weg, een ware gave van de voorzienigheid aan de kerk van onze tijd, zoals mijn voorgangers al hebben bevestigd; vooral de heilige Johannes Paulus II toen hij zei: “Ik erken de Neocatechumenale Weg als een route van katholieke vorming, geldig voor de samenleving en voor de tijd van vandaag” (Epist Always 30 augustus 1990: AAS 82 [1990], 1515). De Weg is gebaseerd op die drie dimensies van de Kerk die het Woord, de Liturgie en de Gemeenschap zijn. Dat is de reden waarom het gehoorzame en constante luisteren naar het Woord van God; De viering van de eucharistie in kleine gemeenschappen na de eerste Vespers op zondag, de viering van de lofzangen als gezin op zondag met alle kinderen en het delen van het geloof met andere broeders, geven aanleiding tot de vele gaven die de Heer hun heeft geschonken. uitbundig, evenals de talrijke roepingen tot de pastorie en het godgewijde leven. Dit alles te zien is een troost, omdat het bevestigt dat de Geest van God levend en actief is in zijn Kerk, zelfs vandaag de dag, en dat hij beantwoordt aan de behoeften van de moderne mens.

Bij verschillende gelegenheden heb ik erop aangedrongen dat de Kerk van een pastoraal van eenvoudige conservering naar een beslist missionaire pastoraal moet gaan (cf. ibid., N. Evangelii gaudium, 15). Het is het belangrijkste dat we moeten doen als we niet willen dat het water in de kerk stagneert. Hoe vaak hebben we in de Kerk Jezus binnen en laten we hem niet naar buiten  treden… Hoe vaak! Dit is het belangrijkste dat we moeten doen als we niet willen dat het water in de kerk stagneert.

De Weg voert deze missio ad gentes al jaren uit onder niet-christenen, voor een implantatio Ecclesiae, een nieuwe aanwezigheid van de Kerk, waar de Kerk niet bestaat of mensen niet meer kan bereiken. “Wat schenken ze ons veel vreugde met hun aanwezigheid en activiteit!” – De zalige paus Paulus VI vertelde het u tijdens de eerste audiëntie bij u (8 mei 1974: Teachings of pope Paul VI, XII [1974], 407). Ook ik maak mij deze woorden eigen en moedig u aan om door te gaan en ze toe te vertrouwen aan de Heilige Maagd Maria, die de Neocatechumenale Weg inspireerde. Ze pleit voor u bij haar goddelijke Zoon.

Geliefden, moge de Heer met jullie zijn. Ga, met mijn apostolische zegen ».