AUDIENCJA PRYWATNA DLA INICJATORÓW DROGI NEOKATECHUMENALNEJ 19-XI-2005

AUDIENCJA PRYWATNA DLA INICJATORÓW DROGI NEOKATECHUMENALNEJ 19-XI-2005

BENEDYKT XVI

Watykan, 19 listopada 2005 r.

19 listopada 2005 r. Ojciec Święty Benedykt XVI po raz pierwszy przyjął na prywatnej audiencji inicjatorów Drogi Neokatechumenalnej. Kiko tak opisał to spotkanie:

«Było to wspaniałe spotkanie. Poprosiliśmy Papieża o audiencję, wiedząc, że jest to bardzo trudne, a on nam jej udzielił. W maju ubiegłego roku mieliśmy konwiwencję z rodzinami i wysłaliśmy dwieście rodzin na misje. Zapytaliśmy Papieża Benedykta XVI, czy mógłby – tak jak to uczynił Jan Paweł II, rozsyłając ponad czterysta rodzin na cały świat – wręczyć krucyfiks nowym rodzinom i zrobić z nimi wspólne zdjęcie, aby mogły pokazać, gdziekolwiek pojadą, że są katolikami; bo udadzą się do bardzo trudnych środowisk w Ameryce i Europie Północnej. Zostaliśmy poinformowani, że Papież cieszy się, że 12 stycznia wyśle tych dwieście rodzin na cały świat. To jest bardzo ważne spotkanie! Będzie to pierwszy raz, kiedy Papież Benedykt XVI powie słowo o Drodze Neokatechumenalnej przed całym Kościołem. Oni wszyscy czekają.

Audiencja prywatna, którą mieliśmy 19 listopada była bardzo piękna. Mówiłem trochę o planie ewangelizacji, który przedstawiliśmy Janowi Pawłowi II, o „implantatio Ecclesiae” poprzez rodziny w misji, podobnie jak to robił św. Benedykt. Pokazałem Papieżowi mapę, na której widać 27 seminariów w Europie, pokazałem też, gdzie są rodziny w misji… Cóż, kiedy zostało pięć minut do końca audiencji, Papież powiedział: „Bardzo dobrze, porozmawiajmy teraz o liturgii. Wczoraj rozmawiałem z kardynałem Arinze i ustaliliśmy pewne rzeczy”. Papież powiedział nam, że możemy robić krótkie wprowadzenia do czytań, echa słowa – trzy, cztery, które oczywiście nie zastępują homilii. Znak pokoju pozostaje tam, gdzie go czynimy, a w przypadku komunii pod dwiema postaciami możemy nadal praktykować to, co robiliśmy do tej pory».