AUDIENCE AR NEOKATEHUMENĀLĀ CEĻA INICIATORIEM 19-XI-2005

AUDIENCE AR NEOKATEHUMENĀLĀ CEĻA INICIATORIEM 19-XI-2005

Benedikts XVI

Vatikāns, 2005. gada 19. novembris

2005. gada 19. novembrī Svētais Tēvs Benedikts XVI privātā audiencē uzņēma pirmo reizi Neokatehumenālā Ceļa iniciatorus. Kiko aprakstīja tikšanos tāda veidā:

«Tā bija brīnišķa satikšanās. Mēs palūdzam satikties ar pāvestu pat apzinādamies, ka tas ir grūti, bet viņš mums deva šo iespēju. Pagājušajā maijā mēs sarīkojām ģimeņu konvivenci un izsūtījām 200 ģimeņu. Mēs palūdzam pāvestam Benediktam XVI ja varēja pasniegt misiju krustu un nobildēties ar šīm ģimenēm, līdzīgi kā Jānis Pāvils II, kurš bija izsūtījis pāri par 400 ģimenēm uz visu pasauli. Tādā veidā tur, kur dosies (Ziemeļu Eiropā, Amerikā) varēs parādīt, ka viņas ir katoliskās. Mums pateica, ka 12. janvārī pāvests ar prieku ir gatavs izsūtīt šīs 200 ģimenes uz misijām. Tā ir ļoti svarīga satikšanās! Pirmo reizi pāvests Benedikts XVI pateiks vārdu par Neokatehumenālo Ceļu visas Baznīcas priekšā. Visi gaidā to brīdi.

19. novembra privātā audience bija ļoti skaista. Es parunāju mazliet par evaņģelizācijas plānu, ko bijām priekšāstādījuši Jānim Pāvilam II, ar “implantatio Ecclesiae” caur misiju ģimenēm… Mazliet tā, ka Sv. Benedikts. Vēl es parādīju Eiropas kārti ar 27 semināriem un ģimenēm misijās. Kad jau bija palikušās 5 minūtes līdz beigām pāvests teica: “Labi, tagad parunāsim par liturģiju. Vakar es parunāju ar kardinālu Arinze un aprunājām dažas lietas.” Mums pateica, ka mēs varam darīt īsus ievadus lasījumiem, kādi 3-4 var pateikt vārda atbalsi, kas neaizvieto homiliju. Miera zīme paliek tur, kur līdz šīm bija un komūnija zem divām zīmēm arī, bet nākotnē redzēsim, kā būs.»