AUDIENCJA DLA RODZIN Z DROGI NEOKATECHUMENALNEJ 12-12-1994

AUDIENCJA DLA RODZIN Z DROGI NEOKATECHUMENALNEJ 12-12-1994

Św. Jan Paweł II

Watykan, 12 grudnia 1994 r.

Jan Paweł II przyjął na audiencji rodziny Drogi Neokatechumenalnej w poniedziałek rano, 12 grudnia. Podczas spotkania, które odbyło się w Auli Pawła VI, Ojciec Święty wygłosił następujące przemówienie:

„Najdrożsi Bracia i Siostry! 1. Witam was w Stolicy Piotrowej, która dziś dla wielu z was staje się jakby portem, z którego rozwiniecie żagle: przybyliście przecież, by otrzymać szczególny mandat misyjny dotyczący bezpośrednio ponad dwustu rodzin, ale który właściwie angażuje także poszczególne wspólnoty, do których należycie. Nie jest to pierwsze spotkanie Papieża z rodzinami Drogi Neokatechumenalnej. Przy różnych innych okazjach spotykałem grupy tego Ruchu. Pamiętam zwłaszcza spotkanie z 1988r., w Porto San Giorgio, gdy celebrowałem z wami Eucharystię podczas uroczystości Świętej Rodziny i wręczyłem krzyże 72 rodzinom wyjeżdżającym do posługi wędrowania. Mówiłem wam wtedy o Trójcy w misji i o rodzinie w misji. Z tamtym spotkaniem łączy się obecne, wzbogacone jednak o doświadczenia tych lat, w których Kościół przyspieszył kroku na drodze ku trzeciemu tysiącleciu chrześcijaństwa. Ponadto dziś znajdujemy się w pewnym ściśle określonym kontekście: kończy się już Rok Rodziny, którego momentem kulminacyjnym były dni 8 i 9 października, gdy na Placu Świętego Piotra zebrały się bardzo liczne rodziny pochodzące z całego świata.

Patrząc w przyszłość, widzimy bliski już Wielki Jubileusz roku 2000. Aby go przygotować, skierowałem do całego ludu Bożego List Apostolski Tertio Millennio adveniente. Kościół, Rodzina rodzin, zmierza zdecydowanie ku niemu i jest bardzo ważne, by dotarł możliwie jak najbardziej zjednoczony i misyjny, zgromadzony przez miłość wokół jedynego Pana i jednocześnie przynaglany przez Ducha Świętego do ewangelizacji świata.

2. Rok Rodziny stanowił dla całego Kościoła przede wszystkim zgodne wyznanie wiary rodzin w Boga Stworzyciela, Odkupiciela i Uświęciciela życia. W roku tym wyłania się z mocą w świadomości Kościoła i na oczach świata wymiar rodzinny tego, co Sobór Watykański II nazywa «uczestnictwem świeckich w funkcji prorockiej Chrystusa» (Lumen gentium, n. 35).

Rodzina jako «mały kościół» i «wspólnota domowa» jest wezwana do pełnienia posługi kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. Sobór dobitnie to podkreśla: «W wypełnianiu tej misji bardzo cenny okazuje się ten stan życia, który uświęcony jest osobnym sakramentem, mianowicie życie małżeńskie i rodzinne» (tamże). Korzenie takiego powołania znajdują się oczywiście w Chrzcie, a Droga Neokatechumenalna polega właśnie na itinerarium odkrywania Chrztu. Jest zatem bardzo ważne, by we Wspólnoty angażowały się nie tylko pojedyncze osoby, ale także rodziny, gotowe, bez uszczerbku dla związku małżeńskiego, zgodnie stawić czoła trudnościom i odpowiedzialności, jaką zadanie to pociąga za sobą.

3. Dziś, drodzy Bracia i Siostry, jesteście tu, by świadczyć właśnie o wymiarze misyjnym i prorockim waszej drogi wiary. I chcecie podkreślić, że ten wymiar misyjny obejmuje rodzinę jako taką, gdyż odrodzenie chrzcielne dotyka nie tylko jej poszczególnych członków, ale pociąga wszystkich razem, wiążąc ich jako wspólnotę rodzinną coraz głębszą więzią jedności w miłości i przynaglając do żywszego zaangażowania misyjnego. Oto, najdrożsi, co tkwi u korzeni waszego «wyruszenia». Nie zapomnijcie tego nigdy! Krzyż, który otrzymacie, niech wam przypomina każdego dnia, że jeśli wyruszyliście w misję, to stało się to dlatego, że najpierw do was samych dotarła i odnowiła was miłosierna miłość Boga, byście stali się rodzinami dla rodzin.

Idźcie zatem, drogie rodziny misyjne. Łaska Chrztu, Bierzmowania i Małżeństwa, odnawiana w Eucharystii i Sakramencie Pojednania, podtrzymywać was będzie w każdej chwili życia. Mocni tym nadprzyrodzonym wsparciem, bądźcie gotowi zdać sprawę z nadziei, która jest w was (por. 1P 3,15). Święta Rodzina z Nazaretu niech będzie dla was wzorem i waszą Patronką. Niech towarzyszy wam także Błogosławieństwo Apostolskie, którego teraz z serca udzielam wam i waszym wspólnotom”.

Mandat misyjny otrzymało z rąk Ojca świętego 120 rodzin z Drogi Neokatechumenalnej. Pochodzą one z Włoch, Hiszpanii, Polski, Indii i Irlandii. Zaniosą orędzie Ewangelii do 40 krajów na pięciu kontynentach. Wśród krajów Europy zainteresowanych dziełem misyjnym tych rodzin są m.in. Chorwacja, Ukraina, Finlandia i Niemcy. W Ameryce nowe rodziny w misji głosić będą Słowo w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Kostaryce, Kolumbii i Wenezueli.

Rodziny wyznaczone losem do Azji dadzą świadectwo wiary w Japonii, Indii, na Tajwanie i Filipinach. Wśród krajów afrykańskich, do których skierowana jest posługa wędrowna tych rodzin, są Egipt, Wybrzeże Kości Słoniowej i Etiopia. Te 120 rodzin, mających 441 dzieci, czeka zadanie tyleż trudne, co budzące entuzjazm: świadczenie o Chrystusie w regionach Ziemi już ewangelizowanych, ale zagrożonych przez sekularyzację, a także w strefach, które jeszcze nie znają Ewangelii. To zaangażowanie ma się rozwijać na tych dwu płaszczyznach, które ściśle łączy znak wierności radykalizmowi Ewangelii.

W spotkaniu uczestniczyli: Kardynał Lopez Trujillo, Arcybiskup Massimino Romero, Biskupi: Jan Paweł Lenga, Paul Cordes, Luigi Boccadoro, Giulio Salimei. Ponadto obecni byli inicjatorzy Drogi Neokatechumenalnej: Kiko Argüello i Carmen Hernández. Uczestniczyło także 180 rodzin z Drogi Neokatechumenalnej, które od pewnego czasu są zaangażowane w misji.