Audijencija s obiteljima Puta 12-12-1994

Audijencija s obiteljima Puta 12-12-1994

Sv. Ivan Pavao II.

Dvorana Pavla VI. (Vatikan), 12. prosinca 1994.

Ponedjeljak ujutro, 12. prosinca, Papa Ivan Pavao II. primio je u audijenciju obitelji Neokatekumenskog puta. Tijekom susreta u dvorani Pavla VI., Sv. Otac uputio je slijedeće riječi:

Draga braćo i sestre! 1. Dobro došli Katedri Petra, koja je za mnoge od vas postala poput luke u kojoj se odriješuju jedra: Vaš dolazak poniknut je važnim misijskim poslanjem koje se direktno odnosi na više od 200 obitelji, ali podjednako to poslanje odnosi se i na zajednice iz kojih dolaze te obitelji. Ovo nije prvi susret Pape s obiteljima  Neokatekumenskog puta. Više puta imao sam mogućnost susresti se s grupama Puta. Osobito se sjećam, susreta 1988. godine u Porto San Giorgiu kada sam s vama slavio euharistijsko slavlje povodom Blagdana Sv. Obitelji. Tada sam predao križ sedamdeset i dvjema obiteljima koji su započeli  službu itineranata. Tom  prilikom govorio sam vam o Sv. Trojstvu u poslanju  i o obitelji u poslanju. Taj susret povezan je s ovim današnjim, ali obogaćen prevaljenim putem tijekom ovih godina, u kojim se Crkva užurbano uputila ka trećem tisućljeću kršćanstva. Danas se smještamo pred konkretnu pozadinu; Godina obitelji, iako se bliži kraju, svoj vrhunac imala je od 8 do 9 listopada, kada su se na Trgu Sv. Petra okupile mnoge obitelji iz čitavog svijeta.

Gledajući naprijed, vidimo već izbliza Jubilej 2000, tim povodom uputio sam svom Narodu Božjem Apostolsko pismo „Tertio Millennio adveniente“. Crkva, Obitelj obitelji, odlučujuće je usmjerena u tom smjeru, ali veoma je važno da bi taj cilj dostigla što je moguće bolje ujedinjena i misionarska, povezana u ljubavi oko jedinog Gospodina i u isto vrijeme potaknuta Njegovim Duhom, Duhom evangelizacije svijeta.

2. Godina obitelji stvorila je u Crkvi svečanu izjavu vjere obitelji u Boga Stvoritelja, Otkupitelja, Posvetitelja života. U ovoj Godini snažno u svijesti Crkve i u očima čitavoga svijeta izranja obiteljska dimenzija onoga što II. vatikanski sabor naziva „sudjelovanje laika u proročkoj službi Krista“ (Lumen gentium br. 35).

Obitelj, ukoliko „mala crkva“ i „kućna zajednica“, pozvana je na obavljanje svećeničke, proročke i kraljevske službe. Sabor dojmljivo podcrtava: „U ovom redu službi od velike vrijednosti otkriva se stadij života koji je posvećen posebnim sakramentom: bračnog i obiteljskog života“ (ibid). Korijeni tog poziva nalaze se prirodno u krštenju, i bit Neokatekumenskog Puta upravo je u itinerariju razotkrivanja Krštenja. Veoma je značajno, to što se u zajednicama zalažu ne samo pojedinci, već i obitelji, raspoložive suglasno se suočiti sa teškoćama i odgovornostima koje takva zadaća sa sobom donosi, a da se pri tom ne zanemare bračne obveze.

3. Danas, draga braćo i sestre, ovdje ste da bi ste baš posvjedočili misionarsku i proročku službu vašeg puta vjere. želite podcrtati da ova misijska dimenzija obuhvaća obitelj kao takvu, budući da i preporađanje u krštenju ne dotiče samo pojedinačne članove, već obuhvaća sve zajedno, angažirajući ih sve zajedno kao obiteljsku zajednicu u dubokoj svezi jedinstva u ljubavi i u živom misijskom poletu. Evo, predragi; onoga što se nalazi u korijenu vašega „polaska“. Nikada nemojte zaboraviti (raspelo) Križ koji ćete primiti, on će vas svakodnevno podsjećati da ste pošli u poslanje, jer ste i sami prethodno bili zahvaćeni, obnovljeni u milosrdnoj Božjoj ljubavi, kao obitelj za obitelji.

Idite dakle, drage misionarske obitelji! Neka vas milost Krštenja i Potvrde i Braka, obnovljena u Euharistiji i u Pomirenju, podrži ta milost u svakom trenutku vašeg života. Ojačani tom nadnaravnom pomoći, budite spremni dati razloge nade koja je u vama (usp. 1Pt 3,15) Sveta Obitelj iz Nazareta neka  bude vašim uzorom i vašom Zaštitnicom. Neka vas također prati moj apostolski Blagoslov, koji od srca udjeljujem vama i vašim zajednicama.

Sto dvadeset obitelji Neokatekumenskog puta primilo je od Sv. Oca misijsko poslanje. Obitelji proizašle iz Italije, Španjolske, Poljske, Indije, Irske; donijet će navještaj Evanđelja u četrdesetak zemalja na pet kontinenata. Europske zemlje obogatit će se misijskom djelatnošću ovih obitelji, među njima su: Hrvatska, Ukrajina, Kazahstan, Finska, Njemačka. U Americi će nove obitelji navještati  Božju Riječ u Sjevernoj Americi, Kanadi, Kostarici, Kolumbiji i u Venezueli.

Obitelji upućene u Aziju dat će svoje svjedočanstvo vjere u Japanu, Indiji, Tajvanu, Filipinima. Od afričkih zemalja u kojima će svoju intinerantsku službu vršiti obitelji su Egipat, Obala Slonovače i Etiopija. Za ovih sto dvadeset obitelji, koje imaju 441 dijete, riječ je o tegobnoj ali i o oduševljenoj zadaći; svjedočiti Krista u dijelovima zemlje koje su već prije bile evangelizirane ali već sekularizirane, te u zemljama gdje još ne poznaju Evanđelje. Ta zadaća pozvana je odvijati se dvojako, tijesno povezana znakom vjernosti evanđeoskoj radikalnosti.  

Susretu su bili nazočni Kardinal Lopez Trujillo, Nadbiskup Massimino Romero, biskupi Jan Pawel Lenga, Paul Cordes, Luigi Boccadoro, Giulio Salimei. Uz druge bili su nazočni i Kiko Arguello i Carmen Hernandez, začetnici Neokatekumenskog Puta. Susretu su bile nazočne i 180 obitelji Puta koje su već duže vrijeme služe u misijskim zemljama.