Maria Ascension Romero, medlem av Dikasteriet för Evangelisation

Utnämning av medlemmarna i Dikasteriet för Evangelisation. Sektionen för de grundläggande frågorna om evangelisation i världen Den 20:e september 2019 tog Påven Franciskus emot det internationella teamet som ansvarar för den Neokatekumenala Vandringen. Idag, den 25:e april 2023, har den Helige Fadern, Påven Franciskus, utsett medlemmarna i Dikasteriet för Evangelisation, sektionen för grundläggande frågor om evangelisering i världen, för en mandatperiod på fem år. Bland dessa, tillsammans med tio kardinaler