Utnämning av medlemmarna i Dikasteriet för Evangelisation. Sektionen för de grundläggande frågorna om evangelisation i världen
Hans Helighet Påven Franciskus tar emot det internationella teamet för Vandringen den 20:e september 2019
Den 20:e september 2019 tog Påven Franciskus emot det internationella teamet som ansvarar för den Neokatekumenala Vandringen.

Idag, den 25:e april 2023, har den Helige Fadern, Påven Franciskus, utsett medlemmarna i Dikasteriet för Evangelisation, sektionen för grundläggande frågor om evangelisering i världen, för en mandatperiod på fem år. Bland dessa, tillsammans med tio kardinaler från olika delar av världen, fyra ärkebiskopar och biskopar, en nunna och ytterligare tre lekmän, har Maria Ascension Romero Anton, medlem i det internationella ansvarsteamet för Neokatekumenala Vandringen, utsetts.

Maria Ascension Romero har uttryckt sin tacksamhet till den Helige Fadern för det förtroende han har gett henne och hela Neokatekumenala Vandringen genom denna utnämning, och hon har lovat att be för och samarbeta fullt ut i detta uppdrag. Hon ber också bröder och systrar i den Neokatekumenala Vandringen att hjälpa henne och hela Dikasteriet för Evangelisation med sina böner.

Share: